(14.40 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Teď mám na mysli regiony pokryté distribučními společnostmi, nikoli kraje.

Vážený pane premiére, je-li pravda, že jste tak mocný a dokážete jednou schůzkou snížit cenu energie o 5 %, tak bych měl trochu jinou prosbu. Nemá cenu se dívat na cenu elektrické energie v ostatních zemích. Je třeba se koukat na nákladovou strukturu, je třeba se dívat, jaké jsou záměry ČEZu do budoucna, zda nejsou příliš megalomanské, protože samozřejmě, že tyto záměry zaplatí lidé v ceně elektrické energie.

Vážený pane premiére, dokážete s generálním ředitelem ČEZu vyjednat, aby nárůst cen elektrické energie byl jedině a pouze o inflaci, tak jak je to možná nezbytně nutné, nikoli více? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Za prvé vás chci ujistit, že smyslem těch jednání, o kterých hovoříte, bylo právě to, aby cena elektřiny pro domácnosti se nezvyšovala o více než o inflaci. A teď mě neberte o nějakou tu desetinku procenta, tam samozřejmě mohou být nějaké odchylky, ale myslím si, že pokud toto bylo cílem některých jednání, tak těžko mohu být kritizován za to, že se toto podařilo. Takže jinými slovy, odpovídám vám - ano, toto bude výsledek pro domácnosti v příštím roce, v roce 2005, a pokud to oceníte, tak já budu rád; a doufám, že to především ocení česká veřejnost.

Pokud jde o to zřeknutí se vlastnického práva v Jihočeské energetice, tady musím - a odpusťte mi to - říci jednu politickou poznámku. Kdyby to bylo podle ODS, tak ČEZ nevlastní akciový podíl v žádné distribuční společnosti, protože toto byla přesně politika, která se realizovala, a teprve nástupem vlády Miloše Zemana došlo k tomu, že byla vůle, a naštěstí se to podařilo, některé akciové podíly zpětně získat pod kontrolu státu. Poté došlo ke scelování některých podílů a v tuto chvíli ČEZ je schopen vykonávat vlastnická práva ve čtyřech distribučních společnostech, resp. v pěti, ale podle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže bude muset dojít ještě k tomuto oslabení. V každém případě to je rozhodnutí, které musí ČEZ i vláda respektovat, protože žijeme v právním státě, kde se nejen chrání hospodářskou soutěž, ale kde se samozřejmě brání také neúměrnému vlivu vzniklých ať už přirozených, nebo umělých monopolů. To je podstata rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Když se vrátím zpátky k té odpovědi - ano, zdražení elektrické energie pro domácnosti v příštím roce bude plus minus nějaká desetina procenta. Pouze o tu inflaci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. S další interpelací vystoupí pan poslance Lubomír Suk. Byl vylosován na druhém místě. Po něm bude hovořit pan poslanec Martin Říman. Prosím nyní pana poslance Lubomíra Suka.

 

Poslanec Lubomír Suk: Vážená paní předsedající, děkuji za udělené slovo. Pane premiére, jako dlouholetý ministr vnitra jste zcela jednoznačně plně odpovědný za současný stav ve všech složkách policie. Že u policie není vše zcela v pořádku, jsem se vám snažil naznačit ve své písemné interpelaci v kauze zcela nesmyslně vazebně stíhaného Štefana Kanaloše ze Sokolova, kterého policie bez řádného prověření jeho alibi vinila z bombového útoku na nemocnici v Praze 9. Moje výhrady k postupu policie jste tehdy bez jediného náznaku a připuštění chyby při vyšetřování odmítl s odkazem na dozor státního zástupce. Stejnou výmluvu použil tento týden v kauze Kořistka policejní prezident Kolář. Dnes, po vyjádřeních policejního prezidenta Koláře ke kauze Kořistka, je však zcela zřejmé, že jste do této funkce jmenoval naprosto nekompetentního, ale vám oddaného člověka. Jak jinak si totiž, pane premiére, vyložit výrok policejního prezidenta Koláře - cituji: Hodnotit důkazy přísluší jen soudu, a ne státnímu zástupci nebo policii.

Můžete mi prosím, vysvětlit jak má státní zástupce podle výkladu policie sepsat kvalifikovanou žalobu, když mu nepřísluší hodnotit důkazy? Můžete mi rovněž vysvětlit, jak má státní zástupce nést odpovědnost za podání žaloby, se kterou se na základě vyhodnocení předložených důkaz neztotožní, a tudíž nebude schopen ji při projednávání soudem věrohodně obhajovat? Jaký je, prosím, váš názor na citovaný výrok, pane premiére?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď premiéra vlády České republiky Stanislava Grosse.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci. Nejprve musím udělat jedno technické sdělení, resp. opravu tvrzení, které zaznělo ve výroku pana poslance o tom, že jsem jmenoval pana policejního prezidenta Koláře kvůli tomu, že je mi loajální, a ne kvůli jeho odborným či profesním předpokladům. Oproti tomu, co se traduje, že všude dosazuji loajální lidi, tak vás musím ujistit, že pana policejního prezidenta Koláře jsem nejmenoval já, že ho jmenoval už můj předchůdce, resp. vláda, ve které Stanislav Gross ještě nezasedal. Takže to je jenom technické zpřesnění, čímž ale bych velmi nerad, aby došlo k tomu, že toto bude interpretováno tak, že nejsem s panem policejním prezidentem Kolářem spokojen. Já jsem po dobu působení na Ministerstvu vnitra nepředložil vládě návrh na jeho odvolání, tudíž z toho jasně plyne, že jsem ho považoval a považuji za dobrého policejního prezidenta Policie ČR. To berte tedy pouze jako technické zpřesnění.

Pokud jde o další část těchto otázek, já jsem některé výroky zaznamenal pouze v médiích a myslím si, že všichni v tuto chvíli máme za sebou řadu zkušeností, kdy je přece jen lepší si některé výroky ověřit autenticky nežli pouze reagovat na výroky v médiích. Takže já v tuto chvíli nechci zaujímat stanovisko k tomu, co řekl pan policejní prezident, protože jsem ho neslyšel. Ale v každém případě si myslím, že interpretace, že státní zástupce nemůže hodnotit důkazy, pokud takováto interpretace by měla vítězit, tak si myslím, že úplně správná není. Nepochybně státní zástupce je člověk, který by v přípravném řízení měl mít poměrně široká práva včetně posuzování postupů a postojů policie a také samozřejmě přikládání váhy jednotlivým shromážděným důkazům jak ve prospěch obviněného, tak v neprospěch obviněného. Takže to je, řekněme, obecná pozice k takovémuto výroku a nechci v tuto chvíli zaujímat meritorní stanovisko, protože říkám, ten výrok jsem autenticky neslyšel.

Ale obecně k této kauze je asi zapotřebí říci, že opravdu by jí slušelo, aby politici ji trochu méně komentovali, ne z hlediska snad tohoto politického obsahu, to nepochybně politikům přísluší, ale z hlediska hodnocení jednotlivých důkazů a z hlediska hodnocení procesních postupů, protože podle našeho zákona jak policie je procesně nezávislá, tak též státní zástupce je procesně nezávislý, jak státní zástupce dozorující, tak státní zástupce dohledový. Myslím si, že při jakémkoli zasahování do této nezávislosti ať už z té či oné pozice ničemu dobrému neprospívá.

Takže celá za kauza nepochybně ještě nějaký vývoj bude mít. Nemyslím si, že je šťastná, a odkázal bych na své vystoupení ve Sněmovně někdy zhruba před třemi týdny, před měsícem, nevím, jak je to přesně dlouho, kdy se tato záležitost poprvé zveřejnila. Nebyla ještě součástí agendy orgánů činných v trestním řízení a já jsem k ní z hlediska toho politického tehdy zaujal vcelku jednoznačné stanovisko a na tomto stanovisku nemám, co bych měnil, ani v tuto chvíli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. S doplňujícím dotazem pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Pane premiére, vaše odpověď byla zcela srozumitelná, tudíž jestli jsem to správně pochopil, přísluší státnímu zastupitelství činit tyto úkony. A abych vás uvedl do obrazu, tento výrok, který jsem zde citoval, řekl pan prezident Kolář včera na stanici Český rozhlas 1 Radiožurnál. Takže pokud byste si to ověřil, tam to budete mít, a proto ve světle tohoto výroku bez toho, aniž bych se pouštěl do jakéhokoli hodnocení kauzy Kořistka, se vás znovu ptám: Jste přesvědčen, že pan Kolář poté, co pronáší takovéto výroky, je kompetentním policejním prezidentem? (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Reagovat bude premiér Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP