18. května - 1. června 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 18. - 21. května a 1. června 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 315 - 321

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. podle sněmovních tisků 258 a 350

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jaroslava Ungera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Václava Exnera

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1 988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1 991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 217 a 339

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oty Fejfara

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. podle sněmovních tisků 216 a 340

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Oty Fejfara

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 22 a 97

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Evy Matouškové

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 473/1992 Sb. podle sněmovních tisků 118 a 341

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. podle sněmovních tisků 258 a 350

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 22 a 97

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovních tisků 252 a 348

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Bejčka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IX. Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovních tisků 257 a 349

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Luďka Rubáše

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Martina Syky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovních tisků 252 a 348

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovních tisků 257 a 349

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

X. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128 a 274

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Pavla Hussara

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovních tisků 229 a 346

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Anny Röschové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. podle sněmovních tisků 248 a 347

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Návrh poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle sněmovních tisků 270 a 352

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Severy

Pokračování v projednávání bodu

X. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128 a 274

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovních tisků 229 a 346

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Roberta Koláře

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Alfreda Frommera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XVII. Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

(Bod byl stažen z programu.)

Řeč poslance Vladimíra Šumana

XVIII. Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Usnesení schváleno

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Radima Špačka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. podle sněmovních tisků 248 a 347

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Václava Klučky

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Doplnění pořadu schůze schváleno

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

XXII. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 podle sněmovních tisků 226 a 356

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XXIII. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovních tisků 283 a 351

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Tomáše Páva

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Vladimíra Šumana

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212 a 343

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XXVIII. Návrh poslance Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. podle sněmovních tisků 305 a 338

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Roberta Dostála

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212 a 343

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Emila Jaroše

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212 a 343

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP