23. - 25. března 1993

7. schůze

23. - 25. března 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 169, 171 a 174

III. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152

VI. Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovních tisků 145 a 163

VII. Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovních tisků 49 a 165

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

IX. Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7

XI. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Tomáše Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), podle sněmovních tisků 82119

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"

XVI. Návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu

XVII. Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 182

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 183

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5166

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah " a "Vlna"

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání, podle sněmovních tisků 154162

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP