23. - 25. března 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 7. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 23. - 25. března 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Zdeňka Vlčka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Schválen pořad schůze

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181

Řeč poslance Jana Kryčera

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 169, 171 a 174

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovních tisků 145 a 163

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VII. Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovních tisků 49 a 165

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Miroslava Kašpárka Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Alfreda Frommera

Usnesení schváleno

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

IX. Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno

XI. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Tomáše Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), podle sněmovních tisků 82 a 119

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra pro správu národního majetku a

jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VI. Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovních tisků 145 a 163

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Usnesení schváleno

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Tomáše Páva

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Řeč poslance Roberta Koláře

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jaroslava Šimánka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVI. Návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XVII. Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 182

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 183

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Marka Bendy

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Františka Kozla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Karla Hrdého

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Sumana

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Marka Bendy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP

Karel Ledvinka

Řeč poslance Petra Nečase

Pokračování v projednávání bodu

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území

Spolkové republiky Německo

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodů

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5 a 166

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč místopředsedy vlády a ministra

zemědělství Josefa Luxe

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodů

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5 a 166

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Václava Grulicha

Další část schůze řídil místopředseda PSP

Pavel Tollner

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání, podle sněmovních tisků 154 a 162

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslankyně Marie Stiborové

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Josefa Bílého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Emila Jaroše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Pavla Seifera

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jana Kasala


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP