Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Antonín Baudyš

Schůze: 10, 15, 16, 18, 19

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (15. 6. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 29 (3. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 1 (15. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)


Přihlásit/registrovat se do ISP