Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Antonín Sochor

Schůze: 31, 34, 39

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 16 (25. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 11 (27. 9. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 17-18, část č. 20 (8. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP