Středa 19. února 1992

20. společná schůze SL a SN 19. 2. 1992

11. den - středa 19.2.1992

Přítomno:154 poslanců Snemovny lidu
168 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
159 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Baštigál, Borguľa, Bláha, Branná, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hrušínský, Jambor, Klaus, Kňažko, Korman, Langoš, Miller, Novotný, Němcová, Schneider, Soboňa, Šimko, Veverka

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Hladík, Němec, Pernica F., Skalický, Stome, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Bugár, Čalfa, Dubček, Hrivík, Mečiar, Mináč, Molnár, Moric, Morovič, Muška, Serenčéš, Slota, Smržík, Vicen, Zelenay, Čverčko

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás a zahajuji dnešní jednání prodloužené 20. společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění. Sděluji, že budeme pokračovat

14.

v projednávaném bodu, který jsme včera nedokončili, a sice v závěrečné zprávě vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 - tisk 1236 a návrh usnesení SL a SN - tisk 1250.

Budeme pokračovat v rozpravě. Podle očíslovaných přihlášek do rozpravy by měl vystoupit jako první pan poslanec Wagner, potom poslanec Hubálek, dále poslanec Huml, dále poslanec Blažek a poslanec Mlčák. Prosím poslance Jozefa Wagnera, aby se ujal slova. (Rozruch v sále.)

Já se domnívám, že našemu jednání a uzavření tohoto bodu by velmi prospělo, kdyby poslankyně a poslanci, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, se případně svého příspěvku vzdali. Pokud ne, měli bychom dodržovat pokud možno 10 minutovou lhůtu a hovořit k věci. Kolega Tichý se hlásí s poznámkou.

Poslanec SN B. Tichý: Vážený pane předsedající, ve smyslu toho, co jste právě uvedl, bych se chtěl pokusit o jisté zkrácení. Včera zde zaznělo konstatování určité obtížnosti s interpretací toho, co je a co není hovor k věci. Domnívám se, že hovorem k věci určitě nejsou pokusy registrovaných spolupracovníků StB vyprat v televizi svoje spolupracovnické prádlo tak, aby bylo skutečně a zářivě předvolebně bílé. Pokud by však přece jenom k takovému případu došlo, tak prosím členy Komise 17. listopadu, aby zde udělali to, co zde již udělal včera pan kolega Hruška, totiž aby záležitost příslušného spolupracovníka StB jednoduše proprali, a to bez namáčení.

Předsedající předseda SL R. Battěk: (Ano, nejde o Vizír.) Ještě se přihlásil pan náměstek Sokol.

Poslanec SN J. Sokol: Vážený pane řediteli, vážené Federální shromáždění. Promiňte, nebude to dlouhé. Chtěl jsem jen požádat, abychom se pokusili dnes tuto debatu směrovat k úspěšnému ukončení a tím ukončením musí být usnesení ke Zprávě komise 17. listopadu. Myslím, že v celé té debatě se ukázalo, že námitky vůči této zprávě nejsou vážné. Ta zpráva byla celkově hodnocena dobře. Chtěl jsem poprosit, abyste svými vystoupeními neodbíhali a nezaváděli pozornost mimo tento základní problém, který je cílem našeho jednání. Nic jiného na pořadu této schůze není. Prosím všechny, aby se tohoto drželi, jinak bude úloha Komise dost obtížná a nevím jestli se nám podaří nějaké usnesení udělat. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já vám také děkuji. Musím dát přednost technické poznámce paní poslankyni.

Poslankyně SN E. Bellušová: Ja sa vážne obávam, že to, čo hovoril pán poslanec Sokol, sa nebude realizovať, pretože to, čo sme sa včera dozvedeli, mení celú situáciu, takže sa vážne obávam, že práca komisie pre vyšetrovanie 17. novembra bola do určitej miery spochybnená nesprávnym kooptovaním dvoch členov do tejto komisie.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já doufám, že k této věci se členové komise vyjádří. Prosím, pan poslanec Kováč

Poslanec SN M. Kováč: Pán predsedajúci, dovoľte, keď včera nastali určité pochybnosti, že tu nebol stenografický záznam, a dnešné masmédiá už vyniesli určité naše príspevky, ktoré sme tu mali, dovolím si spresniť pár riadkov, o čo mi včera išlo a dúfam, že stenografický záznam sa dnes urobí.

Žiadam Generálnu prokuratúru, aby začala jednať vo veci podozrenia spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a to na členov komisie pre vyšetrovanie 17. novembra a na pána poslanca Mlynárika a Kopřivu za podozrenie zo svojvoľného lustrovania občanov ČSFR.

Žiadam Kanceláriu Federálneho zhromaždenia, aby po mojom overení stenografického záznamu podnet zaslala Generálnej prokuratúre. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já také děkuji. Prosím pan poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: Starý Cato končil každý svoj prejav: "Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam." Pán predsedajúci, nebudem vás dnes každých päť minút upozorňovať, že ste recidivista. Nemáme prerokúvať činnosť komisie 17. novembra, ale jej záverečnú správu. Pokiaľ má niekto návrh na prerokúvanie činnosti alebo členov alebo čohokoľvek, nech na program 21. spoločnej schôdze navrhne taký bod programu. Ale dnes vás žiadam, aby ste striktne okamžite vzali slovo každému, kto nehovorí k záverečnej správe alebo k návrhu na uznesenie. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já s vámi souhlasím. Já se budu striktně držet tohoto sdělení, protože si myslím, že to odpovídá smyslu projednávaného bodu. Ještě kolega Toman chce říci.

Poslanec SN P. Toman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se musím za komisi vyjádřit k tomu obvinění, které tady vzniklo. Já skutečně žasnu nad tím, jak málo stačí k tomu, aby některý z kolegů nás tady udal. Nás už udává pan poslanec Uhl za to, že máme v kapse diskety s tajnými spolupracovníky, nás udává pan kolega Dostál za to, že jsme ukázali materiály americké televizi, samozřejmě přísně tajné a zvláštní důležitosti, teď nás zase udává pan kolega Kováč. Všechno podle mého názoru je na vodě a já fakt nevím, kde k tomu berete, pane Kováč, tu drzost. Když někoho chci udat, tak přece musím mít nějaký podklad a ne tady zaslechnout vyjádření kolegy Mlynárika, že byl kooptován, nebo kolegy Vilda, že v lednu jsme lustrovali, a z toho vyvodit okamžitě udání. My jsme v lednu neměli k dispozici ani počítač, na kterém byly seznamy spolupracovníků, které jsme odevzdávali, a to dokonce za přítomnosti televizních kamer, ani registry svazků. Čili v lednu už nikdo nemohl zběsile lustrovat. To je jedna věc.

Druhá věc: poté, co odešel z komise pan poslanec Dienstbier mladší, tak komise přizvala ke své práci kolegu Mlynárika a kolegu Kopřivu na základě svého statutu, nikoli jako soudní znalce, což je odpověď panu poslanci Dienstbierovi, což samozřejmě soudní znalci nejsou, ale jako přizvané členy komise, experty, kteří nám pomáhali se zpracováním závěrečné zprávy. Nás bylo čtrnáct, z toho přece jenom pracovalo aktivně pět, maximálně šest poslanců. Kolegu Baštigala ze SNS jsme neviděli, jak je rok dlouhý, ani nevím, jak vypadá. Čili takto asi ve vší nahotě vypadala práce naší komise. Pan poslanec Mlynárik coby historik slíbil, že nám pomůže se zpracováním historické části té zprávy, což se také stalo. Statut je k dispozici a komise si může přizvat členy.

Další tady bylo obvinění na kolegu Kopřivu, že kdesi na Moravě šíří zvěsti, nevím, o kterém poslanci to bylo, o panu kolegovi Michálkovi. Každý z poslanců od 10. dubna má přístup do všech materiálů. To nemá s činností komise nic společného. Čili opět nevidím, v čem se komise něčeho dopustila. Nevím, jestli to pan kolega Kopřiva dělá nebo nedělá. K tomu nechť se vyjádří sám. Ale každý z vás, který se s materiály seznámil, kdyby chtěl, tak toto dělat může.

Sám může, já ani ostatní členové komise tomu nejsme schopni nijak zabránit. Tolik k vysvětlení situace, která tady vznikla a je opět nafukována. Rád souhlasím s tím, aby i tuto věc v naší činnosti už asi po desáté prověřila Generální prokuratura.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Hlásil se ještě kolega Vild, pak Jiří Dienstbier a poslanec Kováč.

Poslanec SN J. Vild: Chtěl bych říci, dámy a pánové, k tomu, co řekl poslanec Toman: Nekonstatoval jsem, že komise někoho lustrovala, sdělil jsem jen, co mi řekl poslanec Mlynárik. Nic jiného jsem na účet komise neřekl. Nemám poznatky o tom, že by komise někoho lustrovala.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nyní bude mluvit kolega Jiří Dienstbier.

Poslanec SL J. Dienstbier ml.: Pokud je pravda to, co řekl pan poslanec Toman, že materiály pana poslance Michálka byly k dispozici všem poslancům, pak šlo o porušení zákona, protože usnesení FS zbavilo členy komise mlčenlivosti pouze ve vztahu k deseti vyjmenovaným poslancům, mezi nimiž poslanec Michálek není. Z čehož plyne, že pan poslanec Kopřiva se k těmto materiálům musel dostat jiným způsobem, zřejmě jako přizvaný - jak vy říkáte, pane poslanče - člen nebo expert komise 17. listopadu.

Druhá poznámka. Statut komise, to je něco naprosto právně nezávazného. Komise se má řídit především zákonem o jednacím řádu. Jestliže je statut komise v rozporu s jednacím řádem, je mi líto, je to o něčem jiném.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Pan poslanec Kováč.

Poslanec SN Michal Kováč: Dovolím si odpovedať pánu kolegovi Tomanovi. Vzhľadom na to, že tu padli niektoré podozrenia, ktoré si nevieme vysvetliť a týka sa to práve určitých mien, ktoré neboli predmetom lustrácie z podnetu pléna (my sme predsa taxatívne povedali, koho máte lustrovať), pretože tu padli podozrenia - a nechcem byť ani sudcom, ani prokurátorom - zveril som to práve tým ľuďom, ktorým to patrí. Nie je čo hovoriť o drzosti, to je normálny postup.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Pan poslanec Mlynárik se vzdává slova.

Poslanec SN P. Toman: Jedna věta ke kolegovi Dienstbierovi. Předsednictvo FS rozšířilo seznam z usnesení 106 o později jmenované poslance.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ano, je to srozumitelné. Prosím, poslanec Kopřiva.

Poslanec SL T. Kopřiva: Abych ještě vysvětlil svoji úlohu přizvaného experta komise 17. listopadu, byl jsem přizván jako expert na záležitosti církví převážně na Moravě a v této souvislosti jsem podepsal slib mlčenlivosti podle zákona č. 102 a ten jsem žádným způsobem neporušil.

Na sdělení pana Michálka je zajímavé to, že tvrdí, že slyšel, jak já jsem v soukromí hovořil o vylustrovaných poslancích. Zajímalo by mě, jak se může někdo dovídat to, co dělám a říkám ve svém soukromí. Navíc bych chtěl říci, že jsem veřejně na mnoha setkáních s občany říkal jednu věc: z toho, jak jsem se seznámil coby poslanec s materiály poslanců, kteří byli označeni jako spolupracovníci StB, jsem přesvědčen o tom, že toto označení je naprosto správné. A to jsem neříkal jen v soukromí, ale veřejně a budu to tvrdit i nadále.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě se přihlásila paní poslankyně Bellušová. Prosím.

Poslankyně SN E. Bellušová: Prepáčte, prosím, nechcem sa vracať k téme, ktorá tu odznela, ale k včerajšiemu záverečnému dňu, ktorý sme skončili. Všetci dobre vieme, že to bol jeden veľmi nepríjemný, nechutný a nevkusný večer. Myslela som, že dnešný deň začneme tým, čím sme končili a to obvinením, ktoré vzniesol okrem iného aj pán poslanec Černý, o neschopnosti práce Kancelárie FZ. Domnievam sa, že na moju otázku, kto dal pokyn stenografom, aby neboli prítomní, pán Ing. Hradilák, vedúci Kancelárie, vysvetlil dôvody. Preto si myslím, že by bolo vhodné, aby dnes týmto pracovníčkam a všetkým pracovníkom bolo učinené ospravedlnenie.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Pan kolega Šilhán.

Poslanec SL V. Šilhán: Pane předsedající, jednu poznámku. Pan kolega Mlynárik, fungoval jako expert historik - já znám velkou část jeho historických prací a velké části těchto prací si vážím - Proto ale naprosto nechápu tu neúctu k historickým pramenům a dokumentům a jejich vědomé zneužití právě ve zprávě komise 17. listopadu. Tvrdím: vědomého zneužití.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě paní poslankyně Adrianová.

Poslankyně SN M. Adrianová: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo sa týka Kancelárie FZ, pán vedúci to tu včera vysvetlil. Stenografovanie ovládam a viem, čo je to za prácu. Tie ženy toho mali dosť a večer tu bolo len mlátenie prázdnej slamy a ani to nebolo treba dávať do záznamu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Byl bych vděčný, kdybychom v tomto smyslu nepokračovali. Takže prosím, pan poslanec Mlynárik.

Poslanec SN J. Mlynárik: Pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, počul som včera kolegu Šilhána, ako protestoval proti vytrhávaniu viet, umelé spájanie viet atď. Plne s tým súhlasím, nie je to odborná práca, je to účelové konanie, ale musíme ho ubezpečiť, že túto časť historickej správy som nerobil ja. Som autorom prvých štyroch strán tejto správy, takže s tým nemám čo spoločné.

Pokiaľ ide ešte o predchádzajúcu vec, tzv. lustrácie, k svojej práci som si potreboval overiť určité údaje. O istom disidentovi proste prebehla správa, že bol spolupracovníkom Štb. Tento občan alebo kolega sa objavoval v určitých súdnych procesoch v 70. rokoch, ktoré som spracovával. Potreboval som si to overiť. Bohužiaľ, ako hovoril kolega Toman, žiadne materiály v januári už na stredisku neboli a tu neexistovali. Údaj o konfidentovi som nedostal, to znamená, že som si to nemohol overiť ani pre svoju prácu a tento údaj som tiež vo svojej práci neuviedol. Z komisie 17. novembra som nedostal iné informácie, než aké dostal každý iný poslanec.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Kolegyně kolegové, je přihlášeno ještě dvacet poslankyň a poslanců do rozpravy. Budeme-li pokračovat v těchto technických poznámkách, nikam nedospějeme. Ještě dva poslanci, kolega Burian a Fišera.

Poslanec SN P. Burian: Já jen poznámku, pane předsedo, dámy a pánové, protože nevím, jestli se vůbec dostanu k mikrofonu a budu moci říci pár vět, co se týče toho, co tady zaznělo ohledně lustrací a nás, kteří jsme byli pozitivně vylustrováni.

Pan Toman se diví a mluví o drzosti a cynismu. Já se také divím, pane poslanče Tomane a jiní, kolik drzosti, cynismu a nenávistných projevů v tomto parlamentě zaznělo, až fašizujících a stalinistických, že tento zákonodárný sbor dokázal bezprecedentně místo pouhého oznámení faktů, kdo byl evidován v registrech svazků, mluvit tady o agentech jako takových, neustále dokolečka skandalizovat a denuncovat před celou společností.

Vy říkáte, pane poslanče Tomane, že vám byl dáván roubík do pusy. Vám ne, vy jste vystupoval v televizi, v rozhlase v mnoha a mnoha interview.

Roubík do pusy dostáváme my. Podle ovoce poznáte je. Za svou činnost, kterou jsem celá léta dělal, aby se v této republice dýchalo lépe, se stydět nemusím. Jestliže jsem měl od 4. října 1989 vykonávat zpravodajskou činnost a rozkrývat západní rozvědky, o tom, ať rozhodne soud. Jedině soud má právo rozhodnout o tom, co jsem nebo nejsem, co jsem vůbec udělal a komu jsem vůbec ublížil. To je asi tak všechno.

Na adresu pana poslance Tichého bych chtěl říci, že si nemíním prát žádné prádlo, protože proprán jsem tady byl už dost (i jiní lidé). Ani nehodlám kandidovat do voleb. (Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, lituji, ale beru vám slovo. Dvě minuty uplynuly. Děkuji. Prosím, Ivan Fišera.)

Poslanec SN I. Fišera: Pane předsedající, dámy a pánové, mám jen faktickou otázku k panu poslanci Mlynárikovi. Použil slova, že v další části jde o účelový popis nebo o účelovost. Rád bych nyní věděl, jak to vlastně myslel, protože to bylo v souvislosti s tím, co říkal pan poslanec Šilhán, když připomínal, že jsou tam některé věci vytrženy z kontextu.

Většina z nás, až doposud, byla přesvědčena o v podstatě správnosti popisu této zprávy, až na některé detaily. Mohl by mi pan poslanec Mlynárik velmi stručně odpovědět na to, co rozuměl tím slovem "účelovost"? Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji.Pan poslanec Mlynárik, zdá se, tak učiní.

Poslanec SN J. Mlynárik: Nie som, bohužiaľ, na katedre histórie, aby som tu mal vedecký seminár, ale pokiaľ niekto úmyselne vytrháva vety, spája ich, hodnotí sa to ako účelové konanie. To znamená, že chce dosiahnuť iný výsledok, než ktorý je v texte. Myslel som to metodologicky, nemyslel som to konkrétne, kto túto správu robil.

Koniec koncov, bude treba tieto časti preveriť spoločne s kolegom Šilhánom alebo autormi textu, ktorí to robili. Žiadne ľudské dielo nemôže byť dokonalé. Samozrejme, myslím si, že pokiaľ došlo k takýmto skratom, že ich treba odstrániť alebo tieto časti jednoducho vyčiarknuť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Omlouvám se, ale jsem zcela jednoznačně nucen tuto formu vedení rozpravy a připomínek přerušit a nepřipustit. Nemůžeme takovýmto způsobem dospět k závěru projednávaného bodu.

Pánové, pokud chcete vystoupit ve smyslu toho, co jsem řekl, promiňte, je to určitá usurpace, budiž vám to dovoleno, ale končíme. Prosím, pan Fišera nebo pan poslanec Šamalík.

Poslanec SN I. Fišera: Chtěl jsem vám jen poděkovat za to, že to takto bylo přijato. A panu poslanci Mlynárikovi. Pro závěry je to důležité, protože musíme dát do závěrů i toto, že akceptujeme zásadní závěry této zprávy, že však nepřijímáme detailní popis toho, co je ve zprávě. Že je to záležitost historické dokumentace pro závěry, nikoliv vlastní popis událostí v plném rozsahu. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Pan poslanec Šamalík.

Poslanec SN F. Šamalík: Před touto zprávou tady existovalo pojetí 17. listopadu asi tak na úrovni Dumasových románů; tj., že tam jsou temné síly, agentury apod. Myslím, že tato zpráva na primitivní pohled odpověděla jednoznačně. Je to elementární řešení. To, co tam potom všechno je o historii dál, nás myslím vůbec nemusí zajímat, protože tato zpráva jako historická zpráva je zcela irelevantní vzhledem k tomu, jak se na ní budou historici dívat. Domnívám se, že diskuse tady o tom, pokud nenapravuje evidentní chyby nebo zaujatosti, je zbytečná.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dávám teď slovo prvnímu přihlášenému, panu Wagnerovi. Další přihlášený je pan poslanec Hubálek.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, každá lidská činnost má mít nějaký smysl.

Mnozí z nás si jistě položili otázku, jaký smysl má tato debata. Smysl očistce. (Omlouvám se, přerušuji, mám na čase 1, a mluvím pár vteřin. Prosím, aby byl znovu spuštěn čas. Děkuji.) Především je součástí procesu, který chceme učinit jen a jen minulostí.

Má také věcný smysl. Jsme v politice. V ní není ani tak důležité, jaká skutečná jsou fakta, ale jaké o nich mají představy ti, kteří rozhodují, či budou rozhodovat. Proto je možno každý problém uchopit jako věc ovlivňování, nyní samozřejmě jako věc ovlivňování předvolebního.

Při respektování primitivní zásady, že není s kým jít do sporu, lze jen obtížně dělat politiku. A tak se vytváří obraz současných účastníků, při hodnocení věcí minulých, dnešních dějů a jejich spojení s proklínanou minulostí. Je snaha důkladně je očernit a vyrobit si z nich bez ohledu na skutečnou historickou pravdu vhodný terč svých útoků a na jejich pozadí, především mravní diskreditace, stylizovat sebe sama do role zásadových a přívětivých zastánců nefalšované lidskosti a naděje. Myslím, že to byla vůdčí myšlenka některých zde kritizovaných formulací, o nichž se tady před chvílí vedla řeč.

Ptám se, komu to slouží? Ptám se, zda podobně nezněla mnohá obvinění minulého režimu na adresu jeho odpůrců. Celá léta jsme se těšili na chvíli, ve které pravda se stane vlastnictvím všech. Když se tak stalo, chce nás od ní někdo oddělit. Opět zde někdo vytváří soudy jako oni. Opět zde někdo usiluje oznámkovat jiné, aby se sám na pozadí této černé barvy jevil bílý.

Kladu si otázku. Kdyby úkol - vypracovat zprávu komise - připadl mužům levice, zda bychom též vymýšleli, jak znemožnit své politické odpůrce? Zdali bychom použili argumentů, jako mezi nimi jsou lidé, kteří jako novináři zrůdného režimu nelidsky žádali v procesech padesátých let nejtvrdší tresty, že jsou tam ti, co komunistický režim hodnotil při svých prověrkách už v padesátém roce velmi kladně za přístup k řešení likvidace vnitřního nepřítele ve straně, že jsou tam nositelé řádu 25. února, který byl udělován při prvním výročí puče... (Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, jsem nucen vás upozornit, že zhola nehovoříte k projednávanému tématu. Pronášíte filozoficko-etický projev.) Který se vztahuje k projednávanému tématu. (Předsedající předseda SL R. Battěk: Buďte tak laskav, mluvte ke zprávě 17. listopadu.) Mluvím se zprávě 17. listopadu a jejímu etickému pojetí. Na to mám, pane předsedající, nárok. (Předsedající předseda SL R. Battěk: Znovu vás důrazně upozorňuji, mluvte k projednávanému tématu. Dosud nemluvíte.) Mluvím k projednávanému tématu. Prosím, aby byl přerušen čas. (Předsedající předseda SL R. Battěk: Čas nebude přerušen. Můžete pokračovat.)

V tom případě se vzdávám dalšího slova. Zveřejním svůj text v tisku, předávám ho do protokolu tohoto Federálního shromáždění a navrhuji změnu předsedajícího. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ano, já vám děkuji. Prosím, kdo má technickou připomínku? Prosím, pan poslanec.

Poslanec SL J. Bartončík: Pane předsedající, protestuji proti tomu, jak bezprecedentním způsobem je politizováno jednání tohoto parlamentu tím, že k pořádku jsou voláni vždy jen diskutující jedné barvy. Zatímco jiní se mohou vyjádřit bez ohledu na obsah svého vystoupení a bez ohledu na časový limit. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, přesvědčím vás, jak hluboce se mýlíte. Určování předsedajícího je v kompetenci předsednictva. Promiňte, že o tom nedám hlasovat. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ondřej Huml. Uděluji mu slovo. Předtím se však ještě hlásí s technickou poznámkou poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedající, je zcela bezprecedentní, co jste provedl při hodnocení mého vystoupení. Je zcela bezprecedentní, že odnímáte tomuto Federálnímu shromáždění nárok hlasovat o předloženém návrhu. Předložil jsem procedurální návrh, který je předsedající povinen předložit nám k hlasování. Žádám, aby se hlasovalo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP