Čtvrtek 12. prosince 1991

6. den - čtvrtek 12.12.1991

(Jednání zahájeno v 9.15 hodin.)

Přítomno:130 poslanců Sněmovny lidu
73 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
61 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Černý, Dienstbier J. st., Dlouhý, Gebas, Hanák, Hubálek, Kňažko, Langoš, Miller, Němcová, Ruml, Sahligerová, Soboňa, Šidík, Tvrdá, Varga, Vrchovský, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Macek, Pernica F.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Kapitulíková, Kováč Marián, Krištofík, Kubíček, Mečiar, Molnár J., Pavúková, Roman, Sándorová, Slota, Tahy, Vincze, Vosček

(Jednání opět zahájeno v 9.15 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím zaujmite miesta, budeme pokračovať v 19. spoločnej schôdzi.

Pred zahájením sa s faktickou poznámkou prihlásila poslankyňa Nováková. Udeľujem jej slovo.

Poslankyně SL E. Nováková: Vážené Federální shromáždění, dovolte mi, abych požádala pana poslance Svobodu a jeho kolegy, aby nezneužívali symbolů židovské hvězdy. Domnívám se, že mám právo ho o to požádat, neboť moje matka tuto hvězdu nosila a odešla s ní do koncentračního tábora. Bylo by mně trapné mluvit o svém vlastním osudu. Myslím si však, že kolegům je velmi dobře známo, co znamenalo toto označení. Tito lidé byli zbaveni všech lidských práv, byli poníženi tím nejhrubším způsobem. Zatímco naši kolegové jsou poslanci a požívají všechna práva jako všichni ostatní občané. Prosím proto, aby tuto hvězdu sundali. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlási sa poslanec Ransdorf.

Poslanec SN M. Ransdorf: Lituji, ale obávám se, že nebudeme požadavku paní Novákové moci vyhovět, protože Federální shromáždění tím ostudným zákonem, který včera přijalo, plivlo tak do tváře těm komunistům (V sále projevy nesouhlasu.), kteří položili v boji proti fašistům své životy. Jestli to nevíte, každý třetí komunista zaplatil boj proti fašistům svým životem. Dávat vrahy a oběti na jednu rovinu je cynické.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Nebudeme o tejto veci ďalej diskutovať. S faktickou poznámkou sa hlási ešte poslanec Hrušínský a poslanec Doležal.

Poslanec SL R. Hrušínský: Dámy a pánové, připojuji se k požadavku paní poslankyně Novákové. Rád bych se pana poslance zeptal, co by říkal tomu, kdybych v minulém režimu, když jsem nesměl dělat vůbec nic, nosil Davidovu hvězdu? (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Doležal.

Poslanec SN B. Doležal: Dámy a pánové, nedělal bych žádnou tragédii z toho, pokud komunističtí poslanci této prosbě nevyhoví. Já jsem v roce 1977 podepsal Chartu 77 a utrpěl jsem řadu ústrků a měl jsem velmi často chuť obléknout si takovouto hvězdu s nápisem "Ch 77". Věděl jsem ale, že bych s touto hvězdou nedošel od domovních dveří ani k nejbližší zastávce tramvaje. Myslím, že to symbolizuje míru svobody, jakou tady máme na rozdíl od minulé doby. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlási sa poslanec Černý.

Poslanec SL A. Černý: Předem žádám celý parlament za prominutí, že promluvím poněkud neparlamentně.

Chtěl bych panu poslanci Ransdorfovi a všem komunistickým poslancům připomenout holý fakt. Komunistický režim má na svědomí milióny životů. Ohánět se tady tím, že každý pátý nebo třetí komunista položil život v boji proti fašismu je totéž, jako kdyby se sicilská mafie hájila tím, že je morální a ctihodnou společností proto, že někde její příslušníci položili životy v boji proti camoře. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlási sa poslanec Mandler, po ňom poslanec Tomsa.

Poslanec SL E. Mandler: Jako spoluautor pozměňovacího návrhu bych k tomu chtěl říci toto. Dotýká se mě, že právě tato novela trestního zákona je nazývána ostudným zákonem na této půdě. Nevím, proč to poslanec Ransdorf dělá.

K samotnému paragrafu chci říci toto: Snad je v jistém smyslu ostudný. On totiž nutí komunisty k tomu, aby se přejmenovali, a to je všechno. Co na tom ostudného je, že se to nestalo hned po listopadové revoluci. Je to ostuda nás všech. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Poslanec Tomsa a Világi.

Poslanec SL J. Tomsa: Osobně bych nic nenamítal proti tomu, kdyby komunističtí poslanci vznášeli svůj protest tím, že by si připnuli svou pěticípou komunistickou hvězdu. Ovšem to, že si připnuli šesticípou Davidovu hvězdu, byť rudou a nikoliv žlutou, pokládám za urážku tohoto symbolu, za urážku těch, kteří zemřeli v koncentračních táborech a byli jich milióny. Nesmíme zapomínat na to, že postavení komunistů a Židů je poněkud odlišné a že to nebyli nekomunisté, ale komunisté, kteří budovali opět koncentrační tábory. To je jejich zásluha. (Potlesk.) Nelze se tedy divit tomu, že tu byla snaha postavit komunismus a fašismus do jedné roviny. Svědčí o tom tisíce a statisíce umučených lidí. Na ně bychom neměli zapomínat.

Poslanec SL. O. Világi: Včera som mal obavy, že som hlasoval zle, že som niečo pokazil odborne ako právnik, ale teraz keď počujem, že pán Ransdorf vlastne obhajuje komunizmus a sú urazení, že nesmú verejne hlásať idey komunizmu, ktorý má za následok zavraždenie miliónov ľudí a zavraždenie aj komunizmu a ktorý teraz obhajujú, som absolútne presvedčený a som si istý, že som hlasoval dobre. (Potlesk.)

Poslanec SN M. Ransdorf: Tři poznámky. První, když pan Černý tady pronesl velmi emotivní projev - nevidím se, žijeme skutečně v emocionálně vypjaté době - tak bych mu připomněl, že rok 1992, který už za několik dní nastane, není jen výročím objevení Ameriky, ale také výročím začátku největší genocidy v dějinách a ta neproběhla, pane kolego, pod znamením srpu a kladiva, ale pod znamením kříže.

Druhá věc. V listopadu 1989 kdosi volal v ulicích "nejsme jako oni". Myslím, že tento parlament na to zapomněl, když tvrdí, že je podstatný rozdíl mezi tím, co bylo a co je.

Třetí poznámka. Velmi pečlivě jsem prostudoval projevy pana prezidenta Václava Havla, i ty, které pronesl ještě když nebyl prezidentem této země. Druhého prosince 1989 vyšel rozhovor s ním, kde řekl, že tato sametová revoluce není namířena proti komunistům, že naopak jde o to, aby se komunisté rovnoprávně zapojili do budování občanské společnosti. Nejde tedy o jejich diskriminaci. Tento zákon, který byl přijat, je v rozporu s tím, co se v prosinci 1989 hlásalo jako ideologie sametové revoluce.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Teraz poslanec Svoboda, potom poslanec Kulan. Pripomínam len, že nemáme na programe tento bod, máme celkom iný program.

Poslanec SN J. Svoboda: Myslím, že je poněkud příliš vzrušený tón nasazen hned po ránu, ale domnívám se, že vše, co tady bylo řečeno směrem ke komunismu, směřuje k minulosti. Nikdo z nás by se nebránil - a já jsem to udělal mnohokrát - odsoudit všechno, co se v minulosti stalo. Kdežto zákon je namířen proti současnosti. Otázka je i u pana kolegy Világiho. Rád bych si s ním popovídal, co jsou to ideje komunismu, o kterých mluvil. Myslím, že je to problém složitý.

Na margo toho, chceme-li se tady dojímat, tak i můj dědeček zemřel v německé káznici.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedající, vážení kolegové, omezím se na tři věty. První, soudím, že komunismus musí být zničen. Za druhé se domnívám, že žádné hnutí nelze zničit administrativním zákazem. Za třetí se domnívám, že ten, kdo má představu, že jakékoli hnutí zničí administrativním zásahem, je skrytý bolševik. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Teraz poslanec Kulan, potom odporúčam, aby sme prešli k programu.

Poslanec SN P. Kulan: Niekoľko slov k tomu, čo tu povedal kolega Ransdorf a Svoboda. Po prvé, k citátu "nie sme ako oni." Pán Ransdorf, nepamätám sa, že by dnes boli perzekvované komunistické deti, nepamätám sa, že by sme postavili tajnú políciu, ktorá by perzekvovala komunistickú stranu, neviem o tom, že by boli väznice plné komunistov, že by sa voči vám vyvíjalo akékoľvek násilie.

Po druhé, viem o tom, že práve komunistickí riaditelia vyhadzujú ľudí, ktorí sa exponovali po 17. novembri, viem o tom, že práve k týmto účelom je zneužívaný Zákonník práce. Po tretie, viem o tom, že tento zákon nepostihuje komunistickú stranu, ale jednotlivcov, a nie za to, že budú propagovať Komunistickú stranu, keď Komunistická strana bude napĺňať jasne taxatívne vymenované činnosti, ktoré sú v začiatku tohto paragrafu. Možno, že ste si toho nevšimol.

K tomu, čo ste povedal vy, pán Svoboda, chcem povedať toľko, že 110 miliónov mŕtvych za éry komunizmu asi sotva vynahradí to, akým prínosom bola komunistická strana pre rozvoj tejto krajiny.

K tomu, čo ste povedal, vy pán kolega Zeman. Neviem o tom, že by tento zákon postihoval ktorúkoľvek stranu alebo hnutie. Tento zákon patrí do rámca trestného zákona, ktorý postihuje jednotlivca za ich individuálne zavinenie, ale nie celé hnutie a celé strany.

Osobne si myslím, že keď ste si dali do symbolu svoju päťcípu hviezdu, nemali by ste sa za ňu hanbiť. Myslím, že tým urážate mnohých Židov, ktorí zomreli za celkom iné ideály.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ešte pán kolega Mornár.

Poslanec SL P. Mornár: Technická poznámka. Je mi ako kresťanovi ľúto, že pán kolega vytiahol symbol kríža v spojení s otázkou genocídy. Je mi ľúto a viem si predstaviť, že keby sa kolegovia komunisti dostali ešte raz k moci, ako by sme to my kresťania zase zlízli.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ešte poslanec Šamalík.

Poslanec SN F. Šamalík: Především si myslím, že poslanci by měli vědět, co vlastně schválili. To vůbec není tak jednoduché, že to, co jsme přijali, se vůbec netýká jednotlivců. Tady apriorně stanovíme, že komunistické hnutí má takové a takové kvality.

Mohl bych tady uvést paralelu o stereotypech, které byly dány ve třetí říši pro určité typy zločinců, kde příslušnost k tomu znamenala automaticky určité právní posouzení. Neříkám, že je to shodné, chci, abychom si uvědomili, že nemůžeme lpět na zcela lineárním pojetí. Tady se protestovalo proti znamení kříže. Vezměte pana Polakoviče, který píše do literárního týdeníku. Mluvil o tom, že fašismus rostl na Slovensku ze slovenské křesťanské tradice. V jeho knížce najdete, že Slovensko musí být zbaveno rozkladného vlivu židovského kapitálu. Mohu z této knížky citovat do nekonečna. Z toho můžeme vyvodit co?

Nebo když vezmete, že v roce 1938 fundamentální katolíci, kteří jsou milí mému srdci - jako je třeba Zahradníček, Čep - tam je spousta věcí, kde se odmítá židozednářství, kde se kritizuje první republika, Masaryk apod. Máme z toho odvozovat, že křesťanské hnutí není svou podstatou zcela a zcela humanitní, bez něhož si nemůžeme tuto Evropu představit jako civilizovanou? Máme, když mluvíme o komunistech, zapomínat na to, že nemá všechno jen jednu tvář? Skončím jedním malým Hegelovým filosofickým pojednáním o vrahu, kterého vedou na šibenici: A je to pouze vrah? Lidé, kteří přihlížejí, říkají: Kdo je asi jeho matka? Čí je synem? Kdo je jeho milenka? Jak žil? Teprve, když budeme mít souhrn odpovědí, můžeme dojít k závěru, kdo to je.

To, co děláme my, je schéma, schéma, schéma. Copak to nejsou lidé? Copak nejsou zatrpklí tím, co se proti nim dělá? Copak nemůžeme vzpomenout, že ve Španělsku byla taková situace, kdy říkali tvůrci ústavy: Nemůžeme připustit ústavu a zákony, v nichž by se menšina cítila diskriminovaná, v nichž by se necítila doma.

Na nás se nechce víc, než abychom přihlíželi k tomu, že nemůžeme mluvit jen o abstraktním souboru, lidí. Mluvíme o živých lidech s rodinou, s dětmi, kteří chtějí také mít budoucnost, jistotu, všechno to, co jsme dali do Listiny lidských práv a svobod. Můžete se smát a smějte se, ale taková je skutečnost. (Potlesk.)

Poslanec SN J. Lux: Vážení kolegové, odmítám, abychom se tu trumfovali oběťmi židovského původu nebo oběťmi komunistů, kteří byli umučeni, nebo křesťanů, kteří byli umučeni. Mám za to, že všichni, kteří pro velké lidské ideály, které ctili, položili život, zaslouží si úctu. A jestliže toto nedokážeme, myslím si, že snižujeme úroveň tohoto parlamentu.

Chtěl bych říci, že jsme trochu promarnili příležitost, abychom všichni společně odsoudili potlačování práv, hlásání národní, třídní, náboženské zášti včetně nesmiřitelnosti fašistické i nesmiřitelnosti z pohledu minulosti.

Komunisté spolu s nám měli obrovskou šanci, aby se k tomu připojili a jednoznačně to pojmenovali.

Když tu zazněly citáty, budu citovat ono Palackého "kdykoli jsme vítězili, toliko velikostí ducha". Chtěl bych, abychom si to uvědomili.

Poslanec SL E. Mandler: Chtěl bych poprosit, pane předsedající, abyste nebránil diskusi, která je zásadního rázu a ke které muselo dojít. Zabývali jsme se delší dobu méně důležitými problémy, než jsou tyto!

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán kolega, nemám námietok, len si to zaraďte do programu a môžete diskutovať tri dni. Ale dnes sme ani nezahájili ďalší deň 19. schôdze, ktorej prvým bodom má byť zmena programu, o tom má hovoriť pán poslanec Sokol a diskutujeme pol hodiny o niečom, čo nie je v súlade s programom v súlade s rokovacím poriadkom Federálneho zhromaždenia.

Poslanec SL E. Mandler: Ale pane předsedající, už jsme přece zahájili zasedání. Nějak jste na to ještě nepřišel, ale opravdu už jsme zahájili. (Smích v sále.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ešte sa hlási pán poslanec Michálek.

Poslanec SL F. Michálek: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, je mně smutno z toho, co pozoruji v současnosti. Kdo neshromažďuje, rozptyluje a my jsme obrazem společnosti, která usilovala o lepší, demokratický způsob života u nás.

Já se jsem v 19 letech postavil do boje proti fašismu po boku členů KSČ a naše spolupráce byla jedinečná. Zvítězili jsme. Po únoru 1948, v roce 1949 jsem se postavil do boje proti komunismu. Ovšem v roce 1953 mezi nás jako politické vězně přicházeli ti komunisté, kteří se postavili proti tehdejšímu současnému režimu. Jsou to političtí vězňové, nebo to nejsou političtí vězňové? O to se povede diskuse při uznání třetího odboje.

Ovšem já bych poukázal na to, že děkuji všem těm, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinili o to, že komunistický systém byl zbourán a všem těm, kteří se dnes postavili do řad demokratické obrody. Věřím, protože mám lidi rád.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, ešte chce vystúpiť pani poslankyňa Nováková.

Poslankyně SL E. Nováková: Kolegové, mě velmi mrzí to, co tady nastalo. Chtěla jsem pouze říci to, co jsem řekla a nechtěla jsem, aby se tu rozvedla tak široká diskuse. Škoda, že to nebylo takto pochopeno a že naši kolegové komunističtí poslanci to také takto nepochopili.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, pokračujeme v zasadnutí 19. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Všetkých vás srdečne vítam, vítam podpredsedu federálnej vlády, pána ministra Klausa.

Predtým ako začneme prerokovávať náš program, ktorý vám bol včera oznámený, dovoľte mi, aby som dal slovo pánu poslancovi Sokolovi, ktorý nás bude informovať o záveroch a odporučeniach politického grémia, ktoré včera do neskorých večerných hodín vo Federálnom zhromaždení za účasti predsedu federálnej vlády zasadalo.

Poslanec SN J. Sokol: Pane předsedo, vážené Federální shromáždění, dovolte, abych vás seznámil s doporučeními, ke kterým došlo včera večer politické grémium.

Zasedali jsme za účasti předsedy federální vlády do pozdních hodin a prosím kolegy, kteří se zúčastnili, aby mě případně opravili nebo doplnili.

Řada klubů vyjádřila přání, aby ústavní návrhy iniciované panem prezidentem byly v tomto Federálním shromáždění projednávány společně.

To by znamenalo, že bychom je museli odložit na konec příštího týdne, protože k návrhu ústavního zákona o referendu a prováděcího zákona o referendu, očekáváme ještě jedno důležité stanovisko předsednictva SNR.

Na konec příštího týdne je však zároveň nezbytně zařazen zákon o státním rozpočtu. Po dlouhé debatě a zvážení všech variant, které se nám zdály být možné nebo schůdné, nakonec politické grémium došlo k jednomyslnému názoru, aby se jednání o ústavních návrzích pana prezidenta odložilo na lednovou schůzi Federálního shromáždění, aby se tam o nich jednalo jako o celku, o všech těch, které sem do parlamentu přišly. A s tímto návrhem jsme pak večer seznámili také pana prezidenta, který s tím jistě nebyl nijak potěšen, ale uznal, že tento návrh má své racionální jádro a vyjádřil jenom přesvědčení, že tím věci neodkládáme a že se tím zároveň zavazujeme k tomu, abychom o nich jednali s tím větší zodpovědností.

Včerejší politické grémium navrhuje tento postup: Aby se dnes projednaly zákony o bankách a účetnictví, aby v pátek a v pondělí zasedaly výbory, aby bylo na nich, jak si práci zorganizují, ale aby k tomu přistoupily zodpovědně tak, abychom v úterý a ve středu mohli projednat zákon o transformaci družstev a od pátku do neděle státní rozpočet. Po všech úvahách jsme usoudili, že není perspektiva, že nemá smysl se pokoušet svolávat další schůzi ve dnech mezi vánocemi a Novým rokem a nezbývá tedy, než schůzi naplánovat takto. Strávili jsme nad tím 4 hodiny.

Co se týče projednávání státního rozpočtu, doporučuje politické grémium, aby se zákon o rozpočtu projednával pohromadě, abychom si vyžádali kvantifikace k jednotlivým návrhům novel, tedy finanční kvantifikace a aby se o jednotlivých dílčích novelách tohoto celého návrhu hlasovalo jednotlivě. Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP