Středa 9. října 1991

17. společná schůze SL a SN 9. 10. 1991

9. den - 9. 10. 1991

(Jednání zahájeno v 9.23 hodin.)
Přítomno:122 poslanců Sněmovny lidu (ze 149)
52 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice (ze 74)
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice (ze 75)

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Dlouhý, Hrušovský, Jansta, Kessler, Klaus, Kňažko, Kučera S., Langoš, Miller, Mornár, Novotný, Pohanka, Ropek, Rynda, Savčinský, Soboňa, Soldát, Šidík, Šimko I., Šormová, Špaček, Tvrdá, Žáček, Veverka

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Bratinka, Lux, Měrák, Němec, Sokol, Samková, Stome

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Anderko, Bellušová, Čalfa, Duray, Hacaj, Haško, Kováč M., Kulan, Mečiar, Molnár, Moric, Morovič, Polanský, Posluch, Rašev, Seman, Serenčéš, Slota, Stank, Viktorín, Zlocha

(Jednání opět zahájeno v 9.23 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z.Jičínský: Vážení kolegové, budeme pokračovat. Včera jsme ukončili rozpravu k tiskům č. 888 - návrh poslaneckého klubu ODA na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů - a č. 897 - návrh poslanců Sokola a Vosčeka na vyhlášení Federálního shromáždění k otázkám referenda. V této souvislosti byl vznesen ještě pozměňující návrh poslance Zelenaye. Dále tu jsou dva návrhy, o kterých je třeba rozhodnout hlasováním - návrh poslance Vilda, aby se příští týden ve čtvrtek a v pátek - nemýlím-li se - konala zvláštní schůze Federálního shromáždění věnovaná této problematice. Další návrh je poslance Voleníka, který - jak jsem s ním před schůzí mluvil - svůj návrh zřejmě stáhne. Ptám se pana poslance, zda tomu tak skutečně je.

Poslanec SL L. Voleník: Je tomu tak. Stahuji ho z jednoho prostého důvodu, že jsem tím chtěl urychlit dnešní jednání. Domnívám se, že svolávat grémium po této schůzi k této otázce je zbytečné.

Další věc: Doneslo se nám, že údajně vypracováním stanoviska pověřilo grémium právě pana

Sokola a Vosčeka, tím je to bezpředmětné.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o návrhu poslance Vilda na svolání zvláštní schůze. Ještě se hlásí pan poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane profesore, mám dotaz, zda je možné k tomu termínu připravit dostatečně vyhovující podklady, abychom se nesešli jen pro to, abychom se sešli. Jaký je názor na tuto věc z vašeho hlediska, případně ze strany poslanců?

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Já bych svůj názor nerad sděloval, protože by se to mohlo chápat jako zneužívání místa řídícího schůze. Myslím, že všichni poslanci vědí, jak jsme na tom. Projednával se návrh prováděcího zákona o referendu, návrh iniciativního návrhu ústavního zákona, jsou tu formulace otázek. To je dosavadní stav, víc vám neřeknu. Každý ví, jaký je stav, záleží na tom, jak se kdo v této věci rozhodne. Slovo má kolega Vosček.

Poslanec SN J. Vosček: Vážený pán predsedajúci, chcel by som ešte doplniť to, o čom sme tu hovorili už včera, že predsedníctva národných rád sa majú zísť 22. a 23. Teda toto by predchádzalo pánom kolegom Vildom navrhnutej mimoriadnej shôdzi Federálneho zhromaždenia. Myslím si, že by to skutočne nebolo vhodné.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ano, ptám se pana poslance Vilda, zda i po tomto doplňujícím vysvětlení pana poslance Vosčeka trvá na hlasování o svém návrhu.

Poslanec SN J. Vild: Po vysvětlení pana poslance Vosčeka na návrhu netrvám.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, hlasování bude zjednodušeno.

Přikročíme tedy k hlasování o návrzích usnesení, byť usnesení - pokud jde o návrh poslance Vosčeka a Sokola - se nazývá vyhlášením, nicméně přijímáme to jako usnesení, takže jde o usnesení.

Nejprve budeme hlasovat, aby se věci nekomplikovaly, podle čísel tisku. První je tisk č. 888 - návrh poslaneckého klubu ODA na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Myslím, že ho všichni máte. Považujete za potřebné, abych ho přečetl? Nebo podavatel považuje za potřebné návrh přečíst?

Poslanec SN J. Skalický: Pane předsedající, naprosto nepovažuji za nutné návrh číst, protože ho poslanci mají několik dní k dispozici v lavicích. Jsem jen udiven situací, ve které jsme se podle vás ocitli, protože jsem včera podával procedurální návrh, abychom nejdříve rozhodli, o čem vlastně budeme jednat, co bude základem našeho jednání - zda tisk 888, nebo návrh poslanců Sokola a Vosčeka. Jsem udiven tím, že jste konstatoval, že byla ukončena rozprava a že se rozhodne mezi dvěma návrhy usnesení.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: K tomu je třeba říci, že je tu ještě návrh pana poslance Zelenaye jako pozměňující návrh, který musíme brát jako třetí návrh. Myslím, že věc by se neměla dál komplikovat, že lze o těchto dvou textech hlasovat v pořadí. Pokud by žádný text neprošel, bude jako třetí návrh poslance Zelenaye. Poslanec Zelenay to podal jako pozměňující návrh k tomu, co je obsaženo ve stanovisku tisk 888. Myslím, že toto právo má. Doporučoval bych v této souvislosti nekomplikovat to procedurálními otázkami. Můžeme se rozhodnout hlasováním, jsme-li pro to, abychom stanovisko přijali. Jsou tu dva nebo tři tisky, lze o nich rozhodnout hlasováním. Slovo má poslanec Roubal.

Poslanec SN M. Roubal: Chcel by som upozorniť, že včera sme neukončili rozpravu, ale jednalo sa len o procedurálne veci, z ktorej tlače budeme vychádzať. Požiadal by som pána predsedajúceho, aby dal hlasovať o o tom, z ktorej tlače budeme vychádzať, potom by nasledovala rozprava.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan předseda Sněmovny národů, který včera schůzi řídil, prohlašuje, že rozpravu ukončil, takže není v této souvislosti o čem dále rozpravu vést. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Velmi mi záleží na tom, aby se Federální shromáždění vyjádřilo k projednávané otázce a k problematice referenda. Dva předložené texty se zásadně liší - zatímco návrh poslaneckého klubu ODA je věcným řešením, vyhlášení předložené poslanci Sokolem a Vosčekem řeší situaci, kdy parlament nebude schopen se na věcném řešení dohodnout. Domnívám se, že v zásadě tyto dvě předlohy se navzájem nevylučují, ale proto, abychom přijali vyhlášení k referendu, navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o předneseném vyhlášení poslance Sokola a Vosčeka a pak teprve jednali o návrhu poslaneckého klubu ODA.

Poslanec SL F. Magyar: Vzhľadom k tomu, že návrh poslanca Zelenaya je pozmeňujúcim návrhom, odporúčam, aby sme najskôr hlasovali o pozemňujúcim návrhu, ako vždy, a v prípade, že bude prijatý, budeme hlasovať o upravenom návrhu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, já už jsem v průběhu minulé schůze upozorňoval na to, že občas máme skutečně velikou zálibu v procedurálních komplikacích. Toto není zákon, čili na to proceduru používanou při projednávání zákonů nemůžeme zcela beze zbytku vztahovat. Jde o jinou problematiku.

Je zde návrh poslance Soukupa. Považujete za nezbytné o něm hlasovat nebo můžeme postupovat tak, že bychom nejprve změnili pořadí, o kterém jsem mluvil, nejprve hlasovali o vyhlášení. Návrhy nejsou toho druhu, že by jeden druhý vylučoval. Stanovisko politického grémia, které zpracovali poslanci Sokol s Vosčekem, vyjadřuje průběh jednání a určitou proceduru s tím, že věcí se budeme zabývat na příští schůzi. Pokud bychom toto stanovisko přijali, měníme tím podle mého názoru i schválený program schůze, vypouštíme projednávání těchto bodů, které jsme si na tuto schůzi dali, to znamená prováděcí zákon, ústavní zákon plus otázku. Pokud bychom to přijali, sdělujeme toto stanovisko veřejnosti. Samozřejmě máme ještě možnost přijmout meritorní stanovisko, které je obsaženo v návrhu ODA, případně meritorní stanovisko, které je obsaženo v návrhu poslance Zelenaye, protože tyto dva návrhy s oním vyhlášením v rozporu nejsou.

Poslanec Čič se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec SL M. Čič: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, ja si myslím, že je treba hlasovať o tlači 897. Pokiaľ sa jedná o návrh poslaneckého klubu ODA, myslím, že vôbec neprichádza do úvahy hlasovanie o tomto návrhu z jednoduchého dôvodu. Ide o meritum veci, ide o zásadnú otázku, ktorú nie je možné odhlasovať vo forme uznesenia, i keď by bol tento návrh (prípadne ďalšie návrhy) prejednaný v jednotlivých výboroch. Nie je možné o tom hlasovať uznesením vo Federálnom zhromaždením bez toho, aby k tomu zaujali stanoviská Česká národná rada a Slovenská národná rada.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, to už bychom otevírali novou rozpravu. Tyto věci byly včera v diskusi řečeny.

Poslanec SL M. Čič: Áno, ja len opakujem, že sa jedná o procedurálnu otázku. Keď to odhlasujeme, zasahujeme nesprávnou procedúrou do podstaty veci. Ďakujem.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Dám tedy hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, abychom postupovali tak, jak navrhl kolega Soukup, že by se pořadí obrátilo a nejdříve by se hlasovalo o textu 897 a pak o dalších dvou textech s tím, že text poslance Zelenaye bych přečetl, protože nebyl dán k dispozici písemně.

(9.36 hodin)

Budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tímto postupem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

(Hlasuje se.)

(SN 76, SL 42) Děkuji.

Návrh nebyl přijat, protože chybí shodné usnesení sněmoven.

Budeme tedy nejprve hlasovat o textu číslo 888. Konstatuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné. Ve Sněmovně národů je 94 poslanců, ve Sněmovně lidu je 98 poslanců.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán presedajúci, včera, keď som podával svoj návrh, bol som upozornený, že ho nemôžem podať ako samostatný návrh. Vymienil som si, že v prípade, že sa o tom bude hlasovať, bude to pozmeňujúci návrh k vyhláseniu ODA. Preto by som prosil, presne podľa Rokovacieho poriadku, aby sa najskôr hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu a potom o základnom návrhu, ako to stanoví Rokovací poriadok.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážený kolego, já už jsem zahájil hlasování a nebudu to měnit. 0 návrhu poslance Zelenaye budeme hlasovat jako o druhém.

Prosím kolegy poslance ze slovenské části sněmovny, ať se vrátí na svá místa a nebrání jednání.

Vážené kolegyně a kolegové, nevím, nebude-li to považováno za příliš velký ústupek a za prohřešek proti jednacímu řádu, ale doporučoval bych, abychom přece jen jako o prvním návrhu jednali o pozměňovacím návrhu poslance Zelenaye. Myslím, že když zvolíme tento postup, kolegové, kteří odešli ze sálu, se do sálu opět vrátí.

Jinak bychom museli přejít k projednávání interpelací, protože tento bod bychom nebyli schopni projednat. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Šebej.

Poslanec SN F. Šebej: Pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, ja si ako technickú poznámku dovolím poznamenať, že tento zavedený postup odchádzania zo sálu, keď má hlasovať o meritornej záležitosti, nerobí česť tomuto parlamentu. Prosil by som oznamovacie prostriedky, aby si všímali, kto to robí. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Já myslím, že to každý ví. V různých souvislostech se lidé, kteří odcházejí ze sálu, střídají. Hlásí se poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, ja som veľmi rád, že to tu pán kolega Šebej spomenul. Ja by som si dovolil pripomenúť, že predsa túto prax tu zaviedol nejaký iný klub - pokiaľ si to dobre pamätám, tak to bol Klub ODS, ktorý tiež odišiel pri hlasovaní, keď nechcel o niečom hlasovať. To je prvá vec.

A druhá vec je, že parlamentná prax je taká, že môžeme nesúhlasiť s niektorými vecami a nemusíme o nich hlasovať.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jistě. Já bych tedy přečetl text pozměňujícího návrhu, který má svým způsobem povahu samostatného návrhu poslance Zelenaye, text zní takto:

"Návrh vyhlášení Federálního shromáždění k státoprávnímu uspořádání. Federální shromáždění ČSFR vědomo si své odpovědnosti za stabilitu ve středoevropském prostoru, uznávajíc nezcizitelnost práva na sebeurčení až do oddělení, respektujíc suverenitu každého národa, jeho právo svobodně si utvářet způsob a formy svého národního života, respektují současnou platnou ústavu ve smyslu článku 107 a článku 142 ústavního zákona číslo 143/1968 Sb. Vyzývá obě národní rady, aby co nejdříve schválily ústavy svých republik a na základě těchto ústav pokračovaly v jednání a tvorbě státní smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou."

Budeme o tomto návrhu hlasovat.

(9.42 hodin)

Kdo z poslanců je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko!

(Hlasuje se.)

(SL 12, SN 18)

Vážení kolegové, viděli jste, že počítač v kritické chvíli selhal. Doufám, že se nebudete zlobit, když nechám hlasovat ještě jednou.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko!

(Hlasuje se.)

(SL 16, SN 23)

Kdo je proti?

(SL 34, SN 36)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 42, SN 23)

Návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu číslo 888. Je to návrh předložený poslaneckým klubem ODA.

Poslanec Világi má technickou poznámku.

Poslanec SL 0. Világi: Vážené Federálne zhromaždenie, ja si myslím, že keď nie sme uznášania schopní, tak nemôžeme o tomto návrhu hlasovať. Myslím si, že by sme to mohli konštatovať a vziať na vedomie a prejsť k ďalšiemu bodu programu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Žádám kolegy ze Sněmovny národů, kteří opustili jednací sál, aby se vrátili, abychom mohli dokončit hlasování.

Vážení kolegové, není stále potřebná část poslanců ve slovenské části Sněmovny národů, takže nemůžeme hlasovat. Hlásí se paní poslankyně Nováková.

Poslankyně SN E. Nováková: Dokud je zde pan poslanec Zelenay, dovoluji si krátkou poznámku. Myslím, že máme všichni v živé paměti jeho včerejší projev, kdy nabádá k lepší atmosféře a k toleranci. Ptám se ho, jestli toto je právě ten způsob, který jako poslanec a jeho poslanecký klub si představuje.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Zelenay zde je, nejsou zde jiní poslanci. Hlásí se pan poslanec Vild.

Poslanec SN J. Vild: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, i já bych podporoval návrh skupiny poslaneckého klubu ODA. Po konzultacích s poslanci, kteří odešli, se domnívám, že bychom mohli hlasovat alespoň o tom vyhlášení, protože podle mého názoru se jejich obstrukce tohoto netýká. Takže o tom bodu bychom hlasovat mohli.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nemůžeme o něm hlasovat, protože zde chybí 5 poslanců ve slovenské části Sněmovně národů.

Nemohu nechat hlasovat o ničem, protože nejsme usnášení schopní, takže nemohu ani dát návrh na změnu schválené procedury.

Vážení kolegové, přerušuji tento bod jednání a budeme pokračovat projednáváním interpelací. Jsou tady dvě interpelace, tisk 551 poslance Honnera, a interpelace poslance Magyara, tisk 763, na ministra dopravy J. Nezvala. Je tady poslanec Honner?

Poslanec SL K. Honner: Vážený pán predsedajúci, pre spresnenie výzvy k interpelácii oznamujem, že došlo k omylu. Táto interpelácia bola vybavená na poslednej spoločnej schôdzi.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Omlouvám se za režijní chybu. Pan poslanec Magyar - jste spokojen s odpovědí pana ministra?

Poslanec SL F. Magyar: Vážený pán presedajúci, mám taký dojem, že do dnešného programu sa dostala celá séria interpelácií, ktoré už boli dávno vybavené. Napríklad, včera sme preberali čísla 399, 622, ktoré boli už 15. mája vybavené a tiež moja interpelácia už bola v minulosti vybavená. Ďakujem pánu ministrovi.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Takže děkuji panu ministrovi, jeho věc se vyřídila velmi jednoduše, částečně vinou režie KFS.

Je tady ministr Miller, budeme projednávat interpelace týkající se ministra Millera. Pan poslanec Lis má interpelaci č. 344. Je spokojen s odpovědí pana ministra? (Ano.) Poslankyně Zálešáková interpelovala pana ministra. Je tady paní poslankyně? (Není.) Poslankyně Rothmayerová, pan poslanec Adam - jste spokojen? (Ano.) Paní poslankyně Ovčačíková (není přítomna), poslanec Tomis (není přítomen), poslanec Magyar, tisk 705 - pane poslanče, pokud jde o odpověď pana ministra na vaši interpelaci, předpokládám, že jste spokojen a můžeme to považovat za vyřízené.

Pokud jsou v kuloárech poslankyně Rohtmayerová, Ovčačíková a Zálešáková, ať se dostaví dovnitř, aby nám sdělily své stanovisko, pokud jde o odpověď ministra Millera na jejich interpelace.

Paní poslankyně Rothmayerová, vy jste interpelovala, je to tisk 461, ministra Millera. Dostala jste odpověď. Jste spokojena? (Ano.) Děkuji, obě tyto interpelace jsou vyřízeny. Poslankyně Ovčačíková tu není, takže interpelace na pana ministra Millera jsou rovněž vyřízeny.

Během 5 minut přijde ministr zahraničních věcí Dientsbier, takže budeme pokračovat v interpelacích a problematikou Chorvatska. Je to tisk 885. Přerušuji schůzi na krátkou přestávku 10 minut.

(Jednání přerušeno v 9.57 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP