Čtvrtek 26. září 1991

17. schůze schůze SL a SN 26. 9. 1991

2. den - úterý 26. 9. 1991

(Jednání zahájeno ve 9.11 hodin.)
Přítomno:133 poslanců Sněmovny lidu (ze 149)
65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice (ze 75)
60 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice (ze 75)

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Branná, Diensbier J.st., Dlouhý, Kessler, Kňažko, Konečný J., Kovař, Kříž, Mandler, Pospíšil, Ropek, Szöcs, Šidík, Vandas, Veverka

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Doležal, Kaplanová, Lux, Mikan, Němec, Patočka, Ransdorf, Samková, Sokol, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Babálová, Čalfa, Dubček, Gémesi, Hrivík, Kapitulíková, Kováč Marián, Mečiar, Molnár J., Moric, Muška, Posluch, Seman, Slota, Vincze

17. schůze schůze SL a SN 26. 9. 1991

(Jednání opět zahájeno v 9.11 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vítam vás na druhom rokovacom dni 17. spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia. Ako si iste pamätáte, v utorok tento týždeň, pri hlasovaní o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o federálnom fonde tržnej regulácie v poľnohospodárstve - tlač 851 - neprijali snemovne zhodné uznesenia. Snemovňa ľudu toto zákonné opatrenie schválila, zatiaľ čo Snemovňa národov ho neschválila. Predsedníctvo Snemovne národov sa včera na svojej schôdzi zaoberalo touto otázkou a uznieslo sa zvolať ďalšiu, jedenástu samostatnú schôdzu Snemovne národov, na ktorej by správa o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia bola po opätovnom prerokúvaní vo výbore pre plán a rozpočet Snemovni národov opäť prerokovaná v pléne.

Dovoľte mi preto, aby som pred ďalším prerokúvaním programu 17. spoločnej schôdze snemovní zvolal a hneď otvoril krátku schôdzu Snemovne národov, čo týmto činím. Poslancov Snemovne ľudu prosím, aby ostali na svojich miestach, pretože hneď po skončení tejto krátkej schôdze budeme pokračovať v spoločnom rokovaní.

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin)

(Řízení schůze převzal předseda SL R.Battěk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, dovolte, abych vás ještě jednou přivítal na druhém dnu jednání společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění. Vítám také člena federální vlády a rád bych ještě konstatoval, že vám mohu slíbit, že dnešní schůzi nebudu řídit podle svých představ, ale zásadně podle jednacího řádu. (Potlesk.)

Dovolte, abych vás seznámil s programem dnešního dne. V prvním bodu bychom měli jednat o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 187/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, tisk 821 a návrhu usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů tisk 866 a o usnesení ústavně právního výboru Sněmovny národů č. 188 B.

Dalším bodem je vládní návrh, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu návrh na přijetí třetího dodatku k dohodě o Mezinárodním měnovém fondu (tisk 721). Dále vládní návrh, kterým se předkládá FS smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Italskou republikou podepsaná v Praze 4. července 1991 (tisk 827). Dále vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních (tisk 833).

Dále vládní návrhy, kterými se předkládá FS k vyslovení souhlasu úmluva o odevzdávání odsouzených osob (tisk 834), Evropská úmluva o odevzdávání trestního řízení (tisk 835), Evropská úmluva o vydávání (tisk 836).

Dále vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Evropská úmluva o potlačování terorismu (tisk 837), vládní návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců (tisk 742) a návrh výborů ústavně právních na usnesení SL a SN (tisk 838).

Další body, které se týkají voleb zvláštního kontrolního orgánu, místopředsedy iniciativního a petičního výboru a návrh na volbu generálního inspektora ozbrojených sil, nebudou zatím v programu dnešní schůze.

Protože by bylo vhodné, abychom přesto, že nepočítáme s tím, že by došlo dnes k volbám, zvolili volební komisi, navrhuji zvolit následující členy volebních komisí. Domnívám se, že komise by mohly pracovat ve stejném složení jako při 16. společné schůzi při volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR.

Doporučuji proto zvolit komisi v tomto složení: Za Sněmovnu lidu jsou zde navrženi Michal Bláha, Peter Mornár, Miroslav Jansta, Aleš Kladivo, Dana Němcová, Ladislav Molnár, Vladislav Niedoba a Zuzana Tvrdá. Za Sněmovnu národů v České části Jaroslav Cuhra, Josef Mečl, Alena Ovčačíková, Jaromír Patočka, Jan Štern. Za slovenskou část Rafael Ambros, Martin Kontra, Jozef Šedovič, Jozef Olej a Daniel Vince.

Jsou prosím ke složení komise, která bude organizovat volby a zjišťovat výsledky, připomínky? (Poslanec SL F.Magyar: Kolega Vince nie je prítomný.) Kolega Vince není přítomen? Prosím o návrh do komise za kolegu Vince. Měli bychom rozhodnout rychle, abychom tuto záležitost neprodlužovali. (Hlas ze sálu: Bugár.) Kolega poslanec Bugár je přítomen, nemá námitky, jak vidím, tudíž místo poslance Vince je navržen kolega Bugár. Nejsou další připomínky? Ještě kolega Šimko.

Poslanec SL I. Šimko: Vážený pán predsedajúci, ani kolega Mornár nie je prítomný. Chcel by som miesto neho navrhnúť kolegu Kakačku.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nemáte námitky pane poslanče? (Poslanec SN V.Bugár: Ne.) Nemá námitky, takže i tato věc je vyřízena. Navržen je tedy kolega Kakačka. Ještě je zde jeden hlas.

(Hlas z pléna: Ani poslanec Cuhra není přítomen, je na Radě Evropy. Navrhuji poslance Motyčku.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poslanec Motyčka je přítomen, nemá námitky, takže za kolegu Cuhru je navržen kolega Motyčka. Další ruku nevidím, prosím, přikročíme k hlasování. Hlasují obě sněmovny najednou. Samozřejmě každá sněmovna za své navržené členy komise.

(9.45 hodin)

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo je pro takto navržené komise, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasuje se.)

(SN 81, SL 88) Děkuji.

Kdo je proti? (0)

Děkuji. Komise byla zvolena tak, jak byla navržena. Ve Sněmovně národů hlasovalo 81 poslanců, ve Sněmovně lidu 88, v SN se 3 zdrželi a 4 ignorovali. Ve Sněmovně lidu se pouze 1 zdržel hlasování.

Tím jsme tento bod uzavřeli. Ještě zde mám jednu procedurální záležitost, než přistoupíme k vlastnímu programu. Předkládám vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, návrh na zkrácení řečnické doby na 10 minut. Prosím, zvažte to. Domnívám se, že je to návrh racionální. Dobře fungující politik má být schopen během 10 minut sdělit to, co sdělit chce. § 20 odst. 4 zákona o jednacím řádu hovoří o tom, že sněmovna se může usnést na řečnické době, nikoliv však kratší než 10 minut. Doporučuji tento návrh uplatnit u všech vystoupení v rozpravě po celé období 17. schůze sněmoven. Máme na programu téměř 30 bodů. Do třetice navrhuji, abychom o tomto návrhu hlasovali bez rozpravy. Dívám se po vašich rukou, ruce se nezvedají, zdá se, že mohu dát hlasovat o tomto návrhu. Měli bychom hlasovat o tom, že řečnická lhůta nebude delší než 10 minut. Hlasovat budou opět obě sněmovny.

(9.48 hodin)

Táži se poslanců FS, kdo je pro takto upravenou řečnickou lhůtu?

(Hlasuje se.)

(SN 74, SL 75) Děkuji.

Kdo je proti? (SN 4, SL 2)

Kdo se zdržel hlasování? (SN 5, SL 8) Děkuji. Návrh byl přijat v obou sněmovnách.

Máme tedy přistoupit k prvnímu bodu dnešní schůze. Pardon, ještě kolega Világi.

Poslanec SL 0. Világi: Vážené Federálne zhromaždenie, chcel by som požiadať, aby sme hlasovali o odvolaní programu našej schôdze. Navrhoval by som, aby dnes zasadali výbory, aby sme prerušili spoločné zasadnutie pléna. Dôvody, ktoré ma k tomu vedú sú nasledovné:

Vo výboroch prerokúvame lustračný zákon, bola o tom veľká diskusia, ktorá bola aj minulý týždeň, sedeli sme do šiestej hodiny, časť poslancov sa uzniesla na tom, že o šiestej skončia výbory. Do šiestej hodiny sme stihli prerokovať len jeden paragraf tohto zákona, to znamená, že ústavnoprávne výbory zatiaľ nemajú prerokovaný tento zákon.

Nemáme prerokovaný zákon o politických stranách, to si vyžiada určitý časový priestor. Máme také vedomosti, že takéto problémy majú aj ostatné výbory. Vzhľadom na to, že lustračný zákon a zákon o politických stranách majú byť na tomto našom zasadnutí prijaté a vzhľadom na to, že situácia vyzerá tak, že by sme to neboli schopní dokázať, ústavnoprávne výbory nedostali priestor, aby rokovali o tomto zákone, žiadam, aby dnes o 14.00 hodine zasadali ústavnoprávne výbory. Poslanci namietajú, aby ústavnoprávne výbory zasadali až po zasadnutí pléna, ale som toho názoru, že tento problém môžeme riešiť tým, že dáme priestor o 14.00 hodine nášmu výboru aby zasadal. Ostatné výbory majú určité resty, ktoré musia ešte doriešiť. Žiadam, aby sa o tom hlasovalo. (Panu poslanci bylo špatně rozumět.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Hlásí se poslanec Pánis.

Poslanec SN S. Pánis: Pred chvíľou sme si odhlasovali 10 minút, ale myslím si, že keby pán poslanec Világi hovoril ešte dlhšie, nerozumel by som mu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Šlo o výslovně technickou poznámku, já na ni nemohu reagovat. Dávám slovo místopředsedovi Federálního shromáždění prof. Jičínskému.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, nedoporučuji přijmout návrh poslance Világiho, doporučuji dejme tomu mimořádný postup. Doporučuji, abychom odpoledne jednali podle schváleného programu, tj. projednávali návrhy jednotlivých smluv. Ústavně právní výbory kromě zpravodajů, pokud jsou z ústavně právních výborů, mohou jednat. Hlasovat o těchto smlouvách se bude potom souborně, čili na tuto dobu ústavně právní výbory mohou přerušit svou schůzi a mohou se dostavit k hlasování. Kdybychom toto přerušili, nemáme žádnou záruku, že ústavně právní výbor od § 1 dostoupí k § 2 a tuto 17. společnou schůzi za tohoto stavu bychom možná mohli zrušit. Myslím, že bychom měli pokračovat podle schváleného programu a potom, když to, co jsem říkal, nebude stačit, tak ať ústavně právní výbory jednají v sobotu nebo v pondělí. Doba je zvláštní, vyžaduje podle mého soudu určitá mimořádná opatření, ale my jsme povinni řadu bodů, které jsme si dali do svého programu, projednat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Připojuji se k tomuto návrhu. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Nechcete, pane kolego Világi? Myslím, že tento návrh je dost racionální, že by to situaci vyřešilo.

Vyjádřete se, prosím, pane kolego, stručně.

Poslanec SL 0. Világi: Samozrejme musíme o tomto návrhu hlasovať. Žiadam, aby sme hlasovali o návrhu pána podpredsedu Jičínskeho skôr ako o mojom návrhu. Ale pokiaľ by neprešiel, žiadam, aby sme hlasovali o mojom návrhu s tým, že problém zasadnutia našich výborov v sobotu a v nedeľu je v tom, že nemôžeme zaväzovať poslancov, aby sa dostavili na výbor. Aj keby sa niektorí dostavili, nebudú všetci a nebudeme uznášaniaschopní.

Som za to, aby sme tento zákon dokončili ešte teraz, tento týždeň, ale vzhľadom na to, že Rokovací poriadok nedovolí, aby sme poslancov zaväzovali k účasti na výboroch, žiadam takýto postup.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Z toho jsem pochopil, že nemáte námitku proti postupu, který zde navrhl místopředseda Federálního shromáždění. 0 tomto návrhu není nutné hlasovat. Pokud souhlasíte s tím, že ústavně právní výbory budou jednat odpoledne. Považuji tento bod za vyřízený. Není třeba o tom hlasovat. Domnívám se, že bychom měli přikročit k prvnímu bodu našeho dnešního programu.

Máme projednat Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, tisk 821 a Návrh usnesení pouze Sněmovny lidu, tisk 866.

Usnesení ústavně právního výboru Sněmovny národů byste měli mít v lavicích také. Konstatuji, že jde o iniciativní návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění. Prosím poslance Rostislava Senjuka, aby návrh odůvodnil. Uděluji mu slovo.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Olej.

Poslanec SN J. Olej: Pán predsedajúci, chcel by by som upozorniť, keď sa držíte Rokovacieho poriadku, že je treba ešte schváliť, že v snemovni sa budú zaoberať touto otázkou. Materiál nebol 48 hodín pred rokovaním všetkým predložený. Ide o § 19 zákona o Rokovacom poriadku.

Předsedající předseda SL R. Battěk: S technickou poznámkou se hlásí poslanec Kostya.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, chtěl bych poprosit, aby Sněmovna národů dostala také návrh usnesení. Dostali jsme jen návrh usnesení Sněmovny lidu. Sněmovna národů usnesení v lavicích nemá, nevím, o čem budeme jednat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: K této věci konstatuji, že mám před sebou usnesení 188 B, výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Pokud usnesení nemáte v lavicích, předpokládám, že zpravodaj Sněmovny národů, který byl pověřen být zpravodajem ve výboru Sněmovny národů, se k tomuto usnesení vyjádří a případně vás s ním seznámí. Pokud budete trvat, aby vám bylo doručeno do lavic, stane se neprodleně.

Chtěl bych konstatovat, že návrh výboru ústavně právního Sněmovny lidu vám nebyl doručen v zákonné lhůtě 48 hodin. Myslím, že bychom ovšem mohli odsouhlasit, že tuto lhůtu nepovažujeme za nutnou, protože jde o usnesení v podstatě krátké vyjadřující se k tomu, o čem budeme jednat, a proto dám o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

Hlasovat budou poslanci obou Sněmoven. Týká se to sice pouze Sněmovny lidu, ale je to bod programu, který projednávají obě sněmovny. Budu žádat, aby hlasovali poslanci obou sněmoven.

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo souhlasí s tím, aby se uvedený návrh ústavně právních výborů bral jako tisk k projednávání, ačkoliv nebyla dodržena 48hodinová lhůta. Kdo s tím souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

(10.01 hodin)

(SN 60, SL 66)

Kdo je proti? (SN 9, SL 3) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN 12, SL 15) Děkuji. Souhlasným usnesením obou sněmoven byl s tímto postupem vyjádřen souhlas.

Prosím tedy, aby kolega Senjuk se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP