Čtvrtek 23. května 1991

15. společná schůze SL a SN 23. 5. 1991

7. den jednání - čtvrtek 23. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 9.08 hodin)Přítomno:126 poslanců Sněmovny lidu
62 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Čič, Dienstbier J. st., Hanák, Klaus, Kňažko, Kováč, Kukučka, Langoš, Miller, Mornár, Němcová, Richter, Ropek, Rynda, Sahligerová, Soboňa, Tarhoviská, Tyl, Vidím, Záležáková, Žáček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Bratinka, Brodský, Hruška, Jílek, Kobylka, Lis, Maštálka, Motyčka, Skalický, Stome, Šolc, Štern, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Boros, Čalfa, Glezgo, Kanis, Mečiar, Muška, Pánis, Posluch, Sándorová, Slota, Šebej, Vicen

(Řízení schůze - místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vítám vás a zahajuji 7. den jednání 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Hned na počátku musím konstatovat, že došlo ke změně programu, kterou patrně buď schválíte bez hlasování, nebo budeme o věci hlasovat, ale jak je vám asi známo, včerejší zasedání politického grémia navrhlo, nic nerozhodlo (ve sdělovacích prostředcích bylo snad uváděno, jako by šlo o rozhodnutí politického grémia). Šlo o promyšlený návrh. Na jednání byli přítomni zástupci politických klubů. Předpokládám, že všech. Neměl jsem příležitost se zasedání zúčastnit, a tudíž dnešním prvním bodem našeho jednání je:

13

Návrh usnesení k hodnocení období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 (tisky 525, 535, 536)

Takže zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění události 17. listopadu 1989 (tisk 656 a 657) se převádí jako první bod našeho jednání na zítřejší pořad.

Pokud nejsou námitky, nebudu o této změně programu nechávat hlasovat.

Poslanec SN P. Zapletal: Byl bych rád, kdyby nám mohlo vážené předsednictvo alespoň říci, jak bude vypadat program na příští týden. Vyvstávají s tím problémy v souvislosti s dopravou atd. Domnívám se, že by při pružnějším přístupu se daly věci řešit.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud jde o program na zítřek a na příští úterý, případně středu, vypadá to tak, že se budeme muset sejít i příští týden. Aby byla informace trochu konkrétnější, vyčkejte na sdělení před polednem.

O slovo se hlásí pan místopředseda Stank.

Místopředseda FS J. Stank: Vážení kolegovia, kolegyne, prosím, aby ste to vzali na vedomie len ako priebežnú informáciu. Mnohí sa pýtate na to, ako zorganizovať dopravu, čas a ďalšie veci. Je to pochopiteľné. Zatiaľ do tejto chvíle nebolo jasné, ako to bude so zákonom FIS, či sa ho podarí pripraviť tak, aby mohol byť prerokovaný (pán poslanec Uhl veľmi výrazne kýve, že áno, že musí byť prejednaný na tejto spoločnej schôdzi). Keď je to tak, je to celkom zásadná informácia.

Zajtra by sme pokračovali v programe zhruba v takom, že by sa prejednala správa komisie 17. novembra. Po nej by bola informácia pani ministryne Kořínkovej o majetku KSČ a bývalého SZM. Potom by nasledovali interpelácie, a tým by zajtrajší program bol ukončený. Zajtra, za predpokladu, že by ste to schválili, a že by vznikol časový priestor, pokiaľ by ste schválili 48-hodinové lehoty, mohla by byť prejednaná tiež správa o situácii v príprave, ktorá sa dodatočne zaradila do programu.

Na budúci týždeň v utorok by bol prejednaný zákon o FIS - ako jeden z rozhodujúcich zásadných bodov, za predpokladu, že sa nám ho podarí prejednať, tak v stredu by nasledovali samostatne s programom, ktorý ste schválili na začiatku týchto samostatných schôdzí. Ďakujem.

Vo štvrtok a piatok by potom boli schôdze výborov, ktoré by zvolali ich predsedovia.

Ďalšia, šestnásta spoločná schôdza oboch snemovní mala byť pôvodne zahájená 18. 6. 1991. Vyzerá to tak, že niektoré materiály, ktoré by sme mali prejednať ešte do prázdnin, nie sú tu z vlády ešte predložené, budú prejednávané vo vláde v tomto, prípadne v budúcom týždni, a pretože sme zároveň viazaní zákonom o rokovacom poriadku - ten stanoví, že každý dokument má byť predložený 30 dní pred prejednávaním a štrnásťdennú lehotu majú národné rady - pravdepodobne začne 16. schôdza o týždeň alebo dva pozdnejšie. Berte to však ako priebežnú informáciu. Do prázdnin by už ďalšia schôdza nebola.

Vyzerá to tak, že vzhľadom k predĺženiu jednania i tejto 15. schôdze by sme so 16. spoločnou schôdzou začali neskôr. Nebola by už ďalšia spoločná schôdza, ale všetky veci by sa prejednali tak, aby mohli platiť v najkratšej možnej dobe. To sú všetky informácie, ktoré v tejto chvíli máme.

Tlač obsahujúcu správu o zákone o FIS dostanú poslanci zajtra do 12.00 hodiny. To je odkaz poslanca Petra Uhla.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji pánu místopředsedovi Stankovi za jeho zasvěcený výklad. Předpokládám, že by to mohlo uspokojit vaši zvědavost, nicméně kolega Hubálek má poznámku.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedající, dámy a pánové, s odvoláním na § 18 nového jednacího řádu, kde v odst. 6 se říká, že zveřejnění pravdivých zpráv o jednání sněmovny a jejich výborů, která nebyla prohlášena za neveřejná, nemůže být nikomu na újmu. Nemůže být nikomu na újmu, když tu budeme mít vyvěšenu listinu s absencí poslanců, ať omluvenou nebo neomluvenou. Jsme pro pořádek a tento požadavek, který jsem zde včera vznesl, splnil pouze pan místopředseda Šútovec. Předal mi listinu o stavu přítomnosti ve Sněmovně národů a já ji vyvěsil u tabule s monitoringem tisku. Tuto věc by měla dělat administrativa - po domluvě - to znamená Kancelář Federálního shromáždění, abychom věděli, kdo z kolegů je k dosažení. Je to také právo veřejnosti znát, proč je tak velká absence poslanců na našem zasedání. Ohrožuje to celkové výsledky našeho jednání. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Tento vstřícný požadavek nesplnila Sněmovna lidu, ale prováděl jsem včera jakousi alespoň osobní kontrolu stavu. Nenapadlo mě však, že bych mohl věc vyvěsit. Ale učiním nápravu. Ještě jedna poznámka pana poslance Novosáda.

Poslanec SL K. Novosád: Děkuji vám, pane předsedající, že jste nás včera nekontroloval. My už od školních lavic zapomněli. A v případě, že tu nejsme, tak pracujeme.

Předsedající předseda SL R. Battěk: V evropských parlamentech na západ od Chebu tento způsob kontroly nevedou, nicméně žijeme ve střední Evropě a budeme muset i tyto postupy postupně konstituovat. Takže já bych teď přikročil k našemu programu - ale nepřikročím, pan poslanec Seman má technickou poznámku.

Poslanec SN K. Seman: Vážené poslankyne a poslanci, mohli by sme uctiť pamiatku významného zosnulého indického politika Rádžíva Gándhího minútou ticha.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Souhlasím s tímto návrhem, předpokládám, že k němu nebude mít nikdo připomínku. Osobnost tohoto indického politika si zaslouží naši úctu a pozornost. Prosím povstaňte. (Minuta ticha.)

(Shromáždění povstává.)

(Shromáždění opět usedá.)

Děkuji.

Pro vaši informaci v oficiální delegaci na pohřeb indického politika odjede místopředseda federální vlády pan Mikloško a poslanec Gandalovič. Hlásil se se svojí připomínkou poslanec Gémesi.

Poslanec SN K. Gémesi: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, som si vedomý toho, že program 15. spoločnej schôdze je veľmi hustý, ale to je typické pre všetky schôdze. Keď si aj tak dovolím prísť s návrhom na zaradenie ďalšieho, i keď časove nenáročného bodu, robím to preto, že to považujem za dôležité a naliehavé. Návrh na vytvorenie stálej parlamentnej komisie pre ľudské práva a menšiny, ktorý som menom skupiny poslancov predložil na 15. spoločnej schôdzi, dozrel do štádia realizácie. V pondelok 20. mája politické grémium prejednalo a doporučilo návrh. Každý politický klub navrhol svojho zástupcu do komisie a bol spracovaný i návrh ustanovujúceho uznesenia, ktoré ste mali dostať do lavíc dnes alebo zajtra. Je potrebné dodať i to, že na vytvorenie tohoto orgánu čaká Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré nemá partnera v tejto oblasti, ale čaká i na množstvo problémov, do ktorých riešenia sa doteraz zapájali rôzne inštitúcie a orgány, len náš najvyšší zákonodarný orgán nie.

Navrhujem preto, aby bol do programu 15. spoločnej schôdze, niekde na jej koniec, zaradený bod, v ktorého rámci by sa malo prijať uznesenie o vytvorení tejto komisie. Prosím vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jde také o volbu členů komise? (Ano.) Děkuji. Domnívám se, že tento bod by nás tolik nezdržel a nepovažuji také za nutné, abychom k tomu vedli nějakou rozpravu. Jestli dovolíte, vyzvu vás k hlasování, zda souhlasíte na tuto 15. společnou schůzi. Kam ho zařadíme, o tom rozhodneme v dalším jednání.

(9.24 hodin.) Hlasovat bude nejprve Sněmovna lidu. Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo je pro zařazení tohoto bodu do programu, ať hlasuje obvyklým způsobem. (Hlasuje se.) Děkuji. (Osmdesát dva.) Osmdesát dva.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jedenáct.) Jedenáct.

Takže 82 poslanců je pro změnu programu, nikdo proti, zdrželo se 11. Neignoroval nikdo.

Hlasovat nyní bude Sněmovna národů. Kdo z poslanců Sněmovny národů je pro tuto změnu pořadu schůze, ať hlasuje! (Hlasuje se.) Děkuji. (Devadesát dva.) Devadesát dva.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Takže 92 poslanců Sněmovny národů je pro uvedený návrh, jeden proti, zdrželi se 2, 2 ignorovali hlasování. Návrh na doplnění programu naší společné schůze byl schválen.

(Poznámka redakce: Usnesení SL č. 222, SN č. 222)

Než přejdu k prvnímu bodu našeho jednání, mám zde ještě jedno sdělení. Poslanecký klub ZDS se sejde hned po skončení společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů v místnosti č. 026 v přízemí. Sdělení podepsal za klub poslanec Kontra.

Na pořadu máme

13

Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSFR k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisk 525)

Tento návrh usnesení byl předložen předsedy poslaneckých klubů a byl projednán všemi výbory. Vedle toho byly předloženy další dva písemné pozměňovací návrhy, a to tisk 535, který předložil poslanec Pavel Dostál a poslanec Ivan Fišera, a tisk 536, který byl předložen poslancem Milanem Čičem a Jozefem Wagnerem.

Mám zde otázku: žádají navrhovatelé uvedených návrhů o slovo? Odpovídám na ni sám, protože se přihlásil poslanec Sokol, poslanec Dostál a mám zde také uvedeného poslance Wagnera. Jestli pan místopředseda Sokol je přítomen, udělil bych mu slovo.

Místopředseda SN J. Sokol: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vážení hosté, jak víte, nejsem autor, ani iniciátor tohoto návrhu a k předložení jsem byl pověřen klubem poslanců, tehdy ještě klubem Občanského fóra.

V tisku 525, který by podle usnesení výborů měl být základem našeho dnešního jednání, si škrtněte poslední odstavec začínající slovy: "Toto usnesení", který původně nebyl součástí textu. Diskuse nad tímto textem probíhá už řadu měsíců, a tak snad můžeme lépe zhodnotit jeho smysl a účel a snad i s větší vážností přijmout takové usnesení.

Rád bych k tomu přispěl rozborem několika názorů a námitek, které se v této diskusi objevily. Dovolte mi nejdříve stručně vyjádřit, oč v textu jde a proč, podle mého názoru, je ho vůbec třeba.

Všichni jsme rádi a vážíme si toho, že zásadní změna politického systému v naší zemi, k níž došlo v listopadu 1989, mohla proběhnout bez velkého násilí a obětí a rozhodně bez obětí na životech. Oceňujeme, že tehdejší držitelé moci prokázali takovou míru smyslu pro realitu, že nastolení režimu politické svobody občanů se obešlo bez prolévání krve. Ale zde už konses vůči předchozímu režimu nezbytně končí.

Na druhé straně proto, že se jednalo o nenásilný převrat, sílí s odstupem času tendence vydávat tuto změnu za normální střídání demokratických vlád, zastírat a zamlžovat skutečnost, že šlo o změnu radikální a zásadní, totiž změnu pravidel výkonu moci v tomto státě. Poučný je v tomto směru několikrát publikovaný názor, který by chtěl toto usnesení srovnávat s neblaze proslulým Poučením z krizového vývoje v roce 1969.

Jen pro pořádek chci připomenout, proč je takové srovnání v lepším případě mylně a zavádějící a v horším případě prostě cynické.

1. Na rozdíl od Poučení vydaného skupinou kolaborantů a vnucovaného celé společnosti bude naše usnesení - dojde-li k němu - výsledkem svobodné a veřejné diskuse, výrazem vůle svobodně zvoleného parlamentu.

2. To, nač Poučení reagovalo, byla výměna demokratičtěji laděné vlády jedné strany za vládu téže strany, leč bez jakýchkoliv demokratických zábran, a to přímým zásahem cizích armád, vojenskou okupací země.

3. Období odsuzované v Poučení nestálo stovky životů a nezničilo tisíce lidských existencí. Teprve při jeho násilném ukončení tekla krev a statisíce lidí odešly do politické emigrace.

Právě proto, abychom postavili hráz zavádějícím a falšujícím názorům tohoto druhu, je - podle mého názoru - třeba vyjádřit stručné a jednoznačné stanovisko tohoto parlamentu anebo přinejmenším jeho demokraticky smýšlející většiny k celému období vlády jedné strany, k období - jak se někdy říká - komunistické totality. Zdůrazňuji, že se jedná o zaujetí postoje či stanoviska, tedy o akt ryze politický, směřující k dnešku a k budoucnosti.

V diskusi, v tisku i obou dalších návrzích se objevila myšlenka, která je na první pohled zajímavá, při bližším přihlédnutí se však podle mého názoru ukáže být matoucí a zavádějící. Totiž požadavek přenechat soud nad obdobím 1948 až 1989 objektivní historii. Nechávám stranou problém objektivní historii jako takové a historie podporované či podněcované vládou zvlášť. Ti z vás, kteří se historií vážněji zabývali, vědí, o čem je řeč. Chce-li historik hovořit o období vlády komunismu, nesmí se nechat zmást tím, že je to pouhých 42 let. Musí vidět, že je to nějakých - smím-li to tak říci - 600 miliónů člověkolet, nepřehledné moře lidských osudů a tragédií, spleť snah i zájmů, radostí a utrpení. Úkolem dobrého historika je spravedlivě a přitom objektivně shrnout toto moře minulé skutečnosti do vyváženého obrazu, který dovolí takovému období porozumět, vytvořit si na ně vlastní názor a nějak se z něho poučit.

Naším úkolem a povinností jako poslanců je něco jiného. Jako občané a volení zástupci odpovědní za budoucnost státu máme co nejzřetelněji vytknout a pojmenovat to, co na tomto období považujeme za nejvíce přijatelné. Pokusit se vyzvednout tu hlavní věc, která je podle našeho přesvědčení zdrojem a kořenem všeho toho, co na minulém období odmítáme. A to ne do minulosti, která ovšem patří historie a soudům, ale kvůli dnešku a kvůli budoucnosti.

Navrhovaný text tisku 525 - přiznávám - není vrcholem stylistického umění. Ale jeho obsah - podle mého názoru - míří velice přímo tím správným směrem. Řečeno s krajní stručností říká asi toto: Tím, co období komunismu nejvíce vytýkáme, nejsou lidské oběti, rozvrat hospodářství, masové emigrace, ani devastace krajiny, to všechno jsou důsledky, za to však nutné důsledky. Důsledky jedné a ústřední kardinální chyby, totiž zrušení politické svobody, potlačení lidských práv a pošlapání politické legitimity. Zpustošení severních Čech i nesmyslná koncentrace zbrojního průmyslu na Slovensku, zkracování průměrné délky života i žalostný kurs naší měny jsou koneckonců důsledky politické nesvobody a ne naopak. Jen na základě politických svobod, dodržování práva a demokratické legitimity můžeme mít šanci usilovat o prosperující společnost, sociální spravedlnost a lidské prostředí k životu. To je mé a naše hluboké přesvědčení, to je naše zkušenost a poselství dalším generacím.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP