Pátek 22. března 1991

Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Battěk, Dienstbier J. st., Dlouhý, Ježek, Klaus, Kňažko, Forman, Kudláček, Minka, Richterek, Šebek, Šepetka, Varga, Zán, Záležáková, Žalud

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Dostál, Gandalovič, Hladík, Humpál, Mikule, Petrová, Štern, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Kočtúch, Mečiar, Molnár, Seman, Slota, Smržík, Suchan, Šedovič, Tahy

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, znovu otváram prerušenú 14. schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov. Všetkých vás srdečne vítam. Na návrh poslanca Michala Malého a po súhlase oboch snemovní bol na dnešný den zaradený na prerokúvanie bod

15

Správa vyšetrovacej komisie pre vyšetrenie udalostí 17. novembra 1989 v Prahe.

Konštatujem, že sme uznášania schopní. Pripomínam ďalej, že podľa § 18 odstavec 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia je schôdza spravidla verejná. § 18 odstavec 2 však hovorí - schôdza alebo jej časť sa vyhlási za verejnú, ak majú byť prejednávané skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho tajomstva. Pýtam sa predsedu komisie, ktorý dnes bude podávať správu, pana poslanca Jiřího Rumla, či skutočnosti, ktoré mieni predniesť na tejto schôdzi obsahujú prvky, ktoré by boli predmetom štátneho tajomstva. Prosím, pán poslanec Ruml, o vaše vyjadrenie.

Poslanec SL J. Ruml: Materiály, ze kterých komise studovala to, co jí bylo uloženo, byly odtajněny rozkazem ministra vnitra číslo 124. Čili komise je nepovažuje za tajné. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, ale som povinný sa spýtať, či má niekto pozmeňovací návrh k tomu, či táto schôdza má byť verejná. Hlási sa pán poslanec Ivan Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, vážení hosté, myslím si, že bych měl v tuto chvíli oslovit i naši veřejnost. Jsou někdy velmi vážné chvíle, kdy je třeba zvažovat hodnotu lidského soudu a dáti tomuto soudu šanci, aby probíhal v klidu, za rozvahy a nebyl vystaven tlaku.

Myslím si, že bychom se neměli vracet k těm způsobům rozhodování a posuzování, které spíše byly typické pro minulost a měli bychom udržet úroveň svého rozhodování na té míře kulturnosti, která se vyvinula ve všech zemích světa. Říkám kulturních zemí světa. Protože víte, že dnes všude celý tisk a zejména někteří novináři píší o tom, že budou zveřejněna jména takzvaných agentů StB. Jsou to často tvrdá slova, která jsou pouštěna do éteru, a já neříkám, že nebudou mezi těmito jmény skuteční agenti StB. Ale já jsem hluboce přesvědčen, že lidský soud, který bude probíhat a rozvaha, kterou dnes budeme muset prokázat, by neměly probíhat pod tlakem, ale měly by probíhat tak, abychom dali šanci rozumnému zvážení, rozumnému posouzení a odlišení bez jakéhokoliv hysterického a bez jakéhokoliv emocionálníno uvažovaní.

Prosím vás proto, abyste zvážili velmi pečlivě to, co teď navrhuji. Navrhuji, aby zpráva, pokud bude charakterizovat výsledky poznání byla veřejná jenom do té části, než by začala uvádět jakákoliv jména. A potom také, aby naše rozprava již byla neveřejná. Věřím, že v sobě najdeme dost mravní síly, abychom mohli takto rozvážně a s velkou odpovědností vůči lidem i historii jednat. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Fišerovi. O slovo sa prihlásil poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Pane předsedající, pane předsedo, dobrý den, vážení kolegové a vážené kolegyně, milí hosté. Chtěl bych začít tím, že kolega Michal Malý v televizním přenosu před dvěma - třemi dny odpovídal na otázku, zda se nebojí toho, že rodinní příslušníci a děti pozitivně lustrovaných osob budou svým způsobem ohroženi. Jde o možnost ohrožení. Kolega Michal Malý odpověděl, že tedy odpovědny jsou za případné postihy těchto lidí právě ty lustrované osoby. Já se za sebe obávám, že nemá pravdu, já tím nesnímám svou odpovědnost ze sebe. Tím chci říci, kdybych měl hlasovat o veřejném či neveřejném zasedání, tak budu hlasovat z těchto důvodů proti veřejnému zasedání, ale já jsem zde vystoupil hlavně proto, abych vás poprosil o podporu tohoto návrhu. V případě, že se demokraticky rozhodneme, že podpoříme svými hlasy přímý televizní přenos, přímý přenos uličky hanby, v podstatě pro některé z nás, tak bych vás prosil, abychom trvali na tom, aby ten televizní přenos pokračoval i tehdy, když nám tito lidé budou chtít něco vysvětlit.

Když se budou chtít obhájit, aby měli stejnou šanci - obhajoba jako má žaloba. Děkuji vám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Prihlásil sa pán poslanec Sokol, potom poslanec Vrchovský a Soukup.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, vážení hosté. Parlament má být místem pro řešení konfliktů otevřenou diskusí. V naší společnosti, která je konfliktů plná, má dost co dělat. Konflikt, do kterého chceme dnes zasáhnout, je zvlášť vážný a může se stát buď řešením nebo otevřením dlouhé cesty dalších konfliktů. Za svou osobu nepovažuji za zásadní otázku ochrany soukromí dotčených osob. Chtěl bych vás poprosit, abyste se na to podívali z hlediska praktického, z hlediska další činnosti tohoto parlamentu a dalšího politického vývoje naší společnosti. Jde o to, jestli tento krok pomůže, aby se náš parlament skutečně stal více místem pro otevřenou diskusi, nebo jestli se jím stane méně.

Za svou osobu považuji za nejdůležitější argument proto, aby byli poslanci lustrováni, právě to, že neurčitá podezření na přítomnost osob, které nemají dobré záměry s touto společností, nebo na které není spolehnutí, brzdí právě onu otevřenost diskuse, která je podmínkou činnosti parlamentu. To je podle mého názoru nejdůležitější důvod pro. Ale tento důvod se uplatní, cíle bude dosaženo jenom ze dvou podmínek. Za prvé - že dnešní krok sníží míru podezřívání, míru nedůvěry, která otevřené diskusi brání. To je jeden důvod. Druhý je ten, že se udržíme před paušalizujícími soudy, které by překročily to, co nám komise na tomto místě oznámí.

Komise podle mého názoru pracovala velmi svědomitě a velmi moudře se rozhodla mluvit jen o tom, co přesně ve svazcích zjistila. Je to určitý nárok na nás všechny, abychom neudělali paušálně a bez dalšího další krok a neřekli si - tak toto jsou ti padouši mezi námi. Domnívám se, že bude-li tato část zasedání veřejná - a dokonce přímo přenášená - nám toto rozlišení ztíží a zkomplikuje. Proto bych se přimlouval za to, aby část, kde budou čtena jména, nebyla veřejná, rozhodně pak za to, aby tato dramatická část nebyla přímo přenášena do všech domácností naší země a na všechna pracoviště. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Chcem povedať, že žiadosť poslanca Fišeru a Sokola sa opiera o § 18 nášho rokovacieho poriadku, jeho odseku 3, kde sa hovorí: "Snemovna sa môže i v ďalších prípadoch bez rozpravy uzniesť, že schôdza alebo jej časť bude neverejná. "

Teraz prosím pána poslanca Vrchovského.

Poslanec SL L. Vrchovský: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, náš stát dnes žije v obavách a v nenávisti k agentům a spolupracovníkům StB. Nejsou to zbytečné obavy. Každá nenávist však zamlžuje zrak a kalí rozum. Pokládáme základy právního státu. Můžeme popřít právní vědomí hned na počátku naší cesty? Udělejme to dnes - budeme oslavováni, odsoudí nás však dějiny. Odmítněme to - budeme dnes zavrženi, obstojíme však před soudem dějin.

Hluboce si vážím našich kolegů dr. Ševčíka a Michala Kocába za odvahu, se kterou při televizním přenosu z parlamentu šli proti proudu a hájili vyšší mravní principy a práva. Já sám s jejich názorem souhlasím a přímý přenos v okamžiku odhalení jmen spolupracovníků s StB odmítám.

Vláčíme se dnes bahnem vlastní historie, místo toho, abychom se zabývali dobou před námi. Práce parlamentu není paralyzovaná hrstkou lidí, jejichž jména byla nalezena v registru svazků. (Hluk v sále.) Spíše je paralyzována těmi, kteří na mnohé problémy, související spíše s minulostí než s budoucností, neustále upozorňují. (Potlesk.) Hon na čarodějnice nám prosperující ekonomiku nevytvoří. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Mám tomu rozumieť tak, pán poslanec, že sa prikláňate k návrhu poslanca Fišeru a Sokola? (Ano.) Ďakujem.

Dostal som dve prihlášky do diskúsie. Pýtam sa pána poslanca Bártu, či chce vystúpiť v diskúsii k tomuto bodu? (Ano.) Ďakujem.

Poslanec SL J. Soukup: Vážené Federální shromáždění, budeme dnes jednat o výsledcích práce komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, dozvíme se výsledky lustrací v našem parlamentu. V krátké době budeme jednat o návrhu zákona o zániku mandátu poslance Federálního shromáždění. Pokusíme se tak vyřešit právnický problém, o kterém mnozí z nás vědí, že právní cestou řešitelný není. Není řešitelný tak, aby byla zachována čistota práva, a aby nebyly ohroženy základy rodící se demokracie v našem státě.

Považoval bych za velice nešťastné, pokud v momentě, kdy si nejsme zcela jisti, protože to nemůžeme vědět na sto procent, jak jednaní o tomto zákoně dopadne, kdybychom si v tomto parlamentě, v tomto Federálním shromáždění uzavřeli cestu k politickému řešení tohoto problému. Jsem totiž přesvědčen, že jediné možné řešení takové věci je především řešení politické. Cestu bychom si uzavřeli, pokud bychom dopustili, aby bez hlasování o tom, zda část dnešní schůze, na které budou zveřejněna jména nalezená v registrech, bude veřejná, nebo neveřejná. Z tohoto důvodu považuji za svoji povinnost se přiklonit a podpořit návrh poslance Ivana Fišery. Za povinnost to považuji ještě z jednoho důvodu - situace ve sněmovně dnes to potvrzuje.

Takovéto vystoupení je nesmírně obtížné a vyžaduje i při pevném vnitřním odhodlání velikou dávku osobní odvahy. Za tu si Ivana Fišery nesmírně vážim a děkuji mu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Znovu musím obrátiť vašu pozornosť k § 18 rokovacieho poriadku, odsek 3, ktorý som tu citoval: "Snemovňa sa môže i v ďalších prípadoch bez rozpravy uzniesť, že schôdza alebo jej časť bude neverejná." (Potlesk.) Očakával som, že padnú i nejaké iné návrhy, ale opakuje sa tu stále buď na verejné, alebo na neverejné rokovanie. V tejto chvíli je situácia jasná a ja dám hlasovať bez ďalšej rozpravy o tejto záležitosti, i keď je prihlásených viac ľudí. Prosím ešte pana poslanca Kováča.

Poslanec SN M. Kováč: Odznela tu jedna časť, ktorá je proti zverejneniu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Automaticky schôdza je podľa rokovacieho poriadku verejná. Pokiaľ odznie návrh, že má byť neverejná, bude sa o ňom hlasovať.

Prečítam vám ešte jednu vec. Predseda Federálneho zhromaždenia dostal toto predbežné opatrenie Obvodného súdu Praha 7. V prvom odstavci sa hovorí: "Odporca Federálne ministerstvo vnútra je povinné zabrániť, aby bola akýmkoľvek spôsobom použitá jeho dokumentácia alebo iné písomnosti, v ktorých je navrhovateľ označený jako spolupracovník bývalej Štátnej bezpečnosti." Tento bod sa nás netýka.

Bod 2: "Federálne zhromaždenie so sídlom v Prahe 1, Vinohradská 1 je povinné zabrániť, aby boli zverejnené alebo akýmkoľvek iným spsobom rozširované údaje, označujúce navrhovateľa za spolupracovníka Štátnej bezpečnosti." Podotýkam, že toto predbežné opatrenie sa vzťahuje k osobám dvoch navrhovateľov. Ich mená na tomto mieste nemžem zverejniť. Dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pana poslanca Fišeru, či táto schôdza má byť neverejná. Technickú poznámku ma pán Stome, potom pán Malý a pán Benda.

Poslanec SN K.Stome: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dovolil bych si upozornit na dikci § 18, že se může sněmovna usnést. Musí se tedy usnést sněmovna, ne řídící jednání sněmovny, že další rozprava nebude. Tento výklad je v rozporu s jednacím řádem. Sněmovna není předsedající schůze, pane předsedo. Domnívám se, že došlo k omylu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za opravu. V takom prípade nechám hlasovať, či sa chce snemovňa uzniesť, že bude alebo nebude rozprava. Pán poslanec Benda s technickou poznámkou.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, skutečně se stala chyba, že byla rozprava otevřena. V tom případě už se můžeme rozhodovat jen o tom, jestli v ní pokračovat nebo ne. Chtěl bych ale upozornit na výsledky našeho předvčerejšího jednání, kdy jsme rozhodli o tom, že chceme-li přijmout odlišný procedurální návrh, musíme nejprve revokovat své minulé usnesení. V usnesení Federálního shromáždění z 10.1.1991 se praví, že po příslušné proceduře (po uplynutí 15-denní lhůty) budou jména těchto poslanců zveřejnena. Domnívam se, že nelze hlasovat o prohlášení schůze za neveřejnou dříve, dokud nerozhodnou sněmovny o změně svého usnesení. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, domnívám se, že přečtení pouze části usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7, vytržené z kontextu, nám toho moc neříká. Ale dovolím si jednu poznámku. Na rozdíl od svých předřečníků nepovažuji naši veřejnost za cosi nesvéprávného. Myslím, že naše veřejnost má právo na informace podle základní Listiny lidských práv a svobod, článku 17. Nesouhlasím s tím, aby schůze byla neveřejná. Požaduji schůzi veřejnou. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nechám hlasovať, či sa snemovňa uznáša, aby sa k tejto otázke konala ďalšia rozprava. Bude hlasovať najprv Snemovňa národov spoločne. Kto súhlasí s tým, aby sa k tomuto programovému bodu konala rozprava v zmysle interpelácie príslušného článku, ako ho tu predniesol pán poslanec Stome?

(9.55 hodin) Kto je pro? (Hlasuje se.) (Dvacet pět.) Dvadsaťpäť. Ďakujem.

Kto je proti? (Sedmdesát tři.) Sedemdesiattri.

Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet osm.) Dvadsaťosem. Ďakujem.

Hlasovať bude Snemovňa ľudu. Kto je pre to, aby sa pokračovalo v zmysle interpelácie príslušného ustanovenia, ako ju tu podal pán poslanec Stome? (Sedmnáct.) Sedemnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (Sedmdesát tři.) Sedemdesiattri.

Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Třicet pět.) Tridsaťpäť. Ďakujem.

Konštatujem, že obidve snemovne zamietli realizáciu interpelácie pána poslance Stomeho a fakticky rozhodli, že rozprava nemá ďalej pokračovať.

Dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Fišeru a potom ešte o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Sokola, ktorý okrem toho navrhol vylúčiť televízny prenos.

Pán poslanec Fišera, predneste, prosím, ešte raz svôj pozmeňovací návrh.

Poslanec SN I. Fišera: Navrhuji, aby ta část sdělení komise 17. listopadu, kde by měla být čtena jména, byla neveřejná, bez přenosu televize. Totéž se týka navazující rozpravy.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím o ospravedlnenie, ale musím požiadať kolegu Bendu, aby zopakoval svôj pozmeňovací návrh. Mám pocit, že najskôr musíme hlasovať o ňom.

Poslanec SL V. Benda: Velmi nerad podávám tento návrh jako pozměňující, protože se nejedná o návrh můj. Ale domnívám se, že z návrhů, které přednášejí kolegové Sokol a Fišera, bezpodmínečně plyne, že nejprve musíme hlasovat o tom, zda usnesení z 10.1.1991 měníme ve smyslu zrušení rozhodnutí o zveřejnění jmen poslanců. Je tam jasně napsáno, že jména poslanců, kteří do 15 dnů po oznámení neodstoupí, budou zveřejnena. Tuto část usnesení musíme zrušit, jinak nemůžeme o tomto procedurálním návrhu, podle mého názoru hlasovat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP