FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

Sněmovna národů

V. v. o.

252

Návrh na volbu poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

Za poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se navrhují zvolit

I. na uvolněné funkce poslanců v České socialistické republice:

1.Němcová Dana - pro v. o. 1 - Praha 1, 2, 7
nar. 14. 1. 1934
národnost česká
důchodkyně
bez stranické příslušnosti
bytem Praha
2.Pithart Petr, JUDr. - pro v. o. 2 - Praha 4
nar. 2. 1. 1941
národnost česká
člen KCOF Praha
bez stranické příslušnosti
3.Zeman Miloš, ing. - pro v. o. 3 - Praha 3, 10
nar. 28. 9. 1944
národnost česká
vědecký pracovník Prognostický ústav ČSAV
bez stranické příslušnosti
bytem Praha
4.Muraško Pavel, PhDr. - pro v. o. 6 - Praha 6
nar. 22. 10. 1939
člen KCOF Praha
bez stranické příslušnosti
bytem Praha
5.Lajkep Miroslav - pro v. o. 10 - Benešov
nar. 11. 2. 1935
vedoucí lékárny OÚNZ Kutná Hora
člen ČSL
bytem Kutná Hora
6.Roček Miroslav, PhDr. - - pro v. o. 12 - Kladno
nar. 1. 11. 1943
národnost česká
učitel 4. ZŠ Kladno
bez stranické příslušnosti
bytem Kladno
7.Chromý Heřman - pro v. o. 14 - Mělník
nar. 29. 9. 1947
národnost česká
dělník SD Severozápadní
dráha
bez stranické příslušnosti
bytem Mělník
8.Vokál Václav, JUDr. - pro v. o. 19 - Český Krumlov
nar. 7. 7. 1933
národnost česká
Jednota, SD Kaplice
bez stranické příslušnosti
bytem Český Krumlov
9.Cuhra Jaroslav, ing. - pro v. o. 23 - Plzeň
nar. 3. 7. 1936
vedoucí projektant
člen ČSL
bytem Plzeň
10.Mundil Richard, ing. arch. - pro v. o. 25 - Karlovy Vary
nar. 30. 4. 1937
národnost česká
architekt
Urban středisko Karlovy Vary
bez stranické příslušnosti
bytem Karlovy Vary
11.
12.Deyl Vojtěch, PhDr. - pro v. o. 34 - Liberec - Česká Lípa
nar. 29. 3. 1947
národnost česká
ČSD Česká Lípa
bez stranické příslušnosti
bytem Česká Lípa
13.Hruška Milan - pro v. o. 42 - Náchod
nar. 18. 3. 1959
národnost česká
horník, VÚD Malé Svatoňovice
bez stranické příslušnosti
bytem Červený Kostelec
14.Sychra Miroslav - pro v. o. 44 - Svitavy
nar. 10. 5. 1950
národnost česká
profesionální fotograf
svobodné povolání
bez stranické příslušnosti
bytem Svitavy
15.Lux Josef, Ing. - pro v. o. 46 - Ústí n. Orlicí
nar. 1. 2. 1956
ved. živ. výroby JZD Zálší
člen ČSL
bytem Dvořisko
16.Mezník Jaroslav, PhDr. - pro v. o. 48 - Brno-město
nar. 31. 12. 1923
národnost česká
důchodce
člen Čs. sociální demokracie
bytem Brno
17.Hladík Jaroslav, ing. - pro v. o. 51 - Břeclav
nar. 19. 11. 1959
národnost česká
učitel
Střední zem. škola Valtice
bez stranické příslušnosti
bytem Břeclav
18.Andrýsek Milan, ing. - pro v. o. 52 - Zlín
nar. 29. 3. 1950
vedoucí provozu Svit s. p. Zlín
člen ČSL
bytem Zlín
19.Svoboda Jan - pro v. o. 61 - Žďár n. Sáz.
národnost česká
evangelický vikář
bez stranické příslušnosti
20.Machalík Jiří - pro v. o. 74 - Šumperk
nar. 19. 6. 1945
národnost česká
tajemník ÚV KSČ
člen KSČ
bytem Olomouc
21.Fabián Josef - pro v. o. 75 - Vsetín
nar. 16. 4. 1944
národnost česká
dělník
Urxovy závody Valašské Meziříčí
bez stranické příslušnosti
bytem Valašské Meziříčí

II. Na uvolněné funkce poslanců ve Slovenské socialistické republice:

1.- pro v. o. 84 - Dunajská Streda
2.Kučerák Jozef, ing. - pro v. o. 86 - Sereď
nar. 18. 4. 1939.
národnost slovenská
vědecký pracovník Prognostický ústav SAV
Bratislava
bez stranické příslušnosti
3.Popély Gyula, PhDr., CSc. - pro v. o. 87 - Šala
nar. 8. 6. 1945
národnost maďarská
historik, Sekce dějín odborů při SOŠ Zupky
Bratislava
bez stranické příslušnosti
bytem Bratislava
4.Duray Miklós - pro v. o. 89 - Komárno
nar. 18. 7. 1945
geológ, Doprastav Bratislava
bez stranické příslušnosti
bytem Bratislava
5.Németh Zsuzsa, ing. - pro v. o. 91 - Želiezovce
nar. 18. 4. 1959
ekonomka ve Výzkumném ústavu n. h. př VŠE
Bratislava
bez stranické příslušnosti
bytem Šamorín
6.Novák Ivo, RNDr. - pro v. o. 93 - Zbehy
nar. 22. 3. 1958
národnost slovenská
fyzik
bytem Bratislava
7.Orban Peter, ing. - pro v. o. 94 - Zlaté Moravce
nar. 27. 7. 1935
odpovědný geodet Pozemní stavby Nitra
bez stranické příslušnosti
bytem Zlaté Moravce
8.Kačicová Magdaléna, MUDr. - pro v. o. 97 - Senica
nar. 24. 10. 1952
lékařka, OÚNZ Senice
bez stranické příslušnosti
bytem Senice
9.Seman Karol - pro v. o. 98 - Šaštín-Stráže
nar. 23. 3. 1940
národnost romská
pracovník Městského domu kultury a osvěty, Bratislava
bez stranické příslušnosti
bytem Bratislava
10.Kovář Mojmír, ing. - pro v. o. 99 - Partizánske
nar. 2. 10. 1938
národnost česká
šlechtitel, Výskumný a šlachtitelský ústav okopanín a priemyselných plodín
Bučany
11.Holčík Jura, RNDr., CSc. - pro v. o. 100 - Topolčany
nar. 18. 10. 1934
Ústav rybárstva a hydrobiologie v Bratislavě
bytem Bratislava
12.Sucháň Pavol, ing. - pro v. o. 103 - Trenčín
nar. 17. 12. 1944
výzkumný pracovník
Ústav systémového inžinierstva, Trenčín
bez stranické příslušnosti
13.Posluch Marian, doc. JUDr, CSc. - pro v. o. 104 - Jaslovské Bohunice
25. 1. 1945
národnost slovenská
vedoucí katedry státního práva Právnické fakulty UK v Bratislavě
bez stranické příslušnosti
bytem Bratislava
14.Hrušovský Pavol, JUDr. - pro v. o. 105 - Piešťany
nar. 9. 6. 1952
národnost slovenská
vedoucí obchodně-provozního úseku Jednoty - SD Nitra
člen SSl
15.Šulka František, JUDr. - pro v. o. 112 - Námestovo
nar. 10. 2. 1960
národnost slovenská
vedoucí odbor. pracovník ČSD, Správa východní dráhy
bez stranické příslušnosti
16.Duha Alojz, ing. - pro v. o. 114 - Ružomberok
nar. 16. 2. 1938
národnost slovenská
stavební inženýr s. p. Stavoprojekt Ružomberok
bytem Ružomberok
17.Glezgo Štefan - pro v. o. 121 - Rimavská Sobota
nar. 20.2.1956
tajemník ONV Rimavská Sobota
18.Kontra Martin, JUDr. - pro v. o.130 - Bardejov
nar. 25. 1. 1929
fakulta ekonom. služeb a cest. ruchu VŠE B. Bystrica
bez stranické příslušnosti
19.Rašev Peter - pro v. o. 133 - Košice IV
nar. 6. 8. 1952
člen činohry Státního divadla Košice
bez stranické příslušnosti
20.Olej Jozef, doc. JUDr. CSc. - pro v. o. 134 - Košice I
nar. 3. 2. 1953
národnost slovenská
vedoucí katedry trestního práva, Práv. fakulta UPJŠ
člen KSČ
bytem Košice
21.Červenka Zdenek, ing. - pro v. o. 137 - Michalovce
nar. 27. 7. 1932
výzkum. pracovník v k. p. Chemko Strážske
bez stranické příslušnosti
bytem Michalovce
22.Kulan Peter, ing. - pro v. o. 146 - Stará Lubovňa
nar. 20. 6. 1962
technolog, Chirana Humenné
bez stranické příslušnosti
bytem Humenné
23.Zelenay Roman, RNDr., CSc. - pro v. o. 150 - Vranov n. Ťoplou
nar. 8. 4. 1952
národnost polská
překladatel
24.Mičieta Igor, MUDr. - pro v. o. 81 - Bratislava-Petržalka
nar. 7. 6. 1939
národnost slovenská
Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Podunajské Biskupice
člen SSl
bytem Bratislava
25.Lentvorský Jaroslav, ing. - pro v. o. 123 - Veľký Krtíš
nar. 7. 7. 1956
národnost slovenská
vedoucí TOR Tesla Veľky Krtíš
člen SSl
bytem Velký Krtíš
26.Janočko Vladimír, JUDr. - pro v. o. 135 - Bohdanovce
nar. 11. 6. 1950
vedoucí odboru podnikové kontroly
Východoslov. železárny Košice
člen DSSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP