FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

86

Společná zpráva

výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu a výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o změnách v nemocenském zabezpečení /tisk 73/

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu a výbory pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení /tisk 73/ a doporučují jej oběma sněmovnám schválit s těmito změnami:

1. čl. I. bod 1 - v prvním a druhém odstavci § 2 a v § 4 nahradit slova "o členství v družstvu" slovy "o pracovních podmínkách",

2. čl. I. bod 4 - v ustanovení § 11 nahradit slova "o členství v družstvu" slovy "o pracovních podmínkách",

3. čl. I. bod 6 - v druhém řádku nahradit slova "o členství v družstvu" slovy "o pracovních podmínkách",

4. čl. I. bod 15 - ve čtvrtém odstavci § 33 nahradit slova "o členství v družstvu slovy "o pracovních podmínkách".

V Praze dne 2. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP