FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

85

Společná zpráva

výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení (tisk 74 ve znění dodatku)

Výbory ústavně právní, zahraniční, branné a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a výbory pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk 74 ve znění dodatku) a doporučuji jej oběma sněmovnám schválit s těmito změnami:

1. § 17 odst. 2 - slovo "resortními" nahradit slovem "resortní".

2. § 40 odst. 1 - v ustanovení písm. b) doplnit za slovo "dopravy" slova "a spojů".

3. § 65 odst. 5 - ve čtvrtém řádku doplnit za slovo "účastníku" slovo "odboje".

4. § 73 odst. 3 - slovo "národními" nahradit slovem "národní".

5. § 99 - v první větě nahradit slovo "snížení" slovem "snížený".

6. § 120 odst. 5 - na konci pátého řádku nahradit slovo "ode" slovy "nebo ode dne".

7. § 160 - začátek tohoto ustanovení upravit takto:

"Vláda Československé socialistické republiky stanoví nařízením podmínky a způsob...".

8. § 166 - nadpis tohoto ustanovení upravit takto:

"Důchody invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí",

9. § 167 - v první větě nahradit sleva "Vdovské důchody a důchody" slovy "Vdovský důchod a důchod

V Praze dne 2. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
RSDr. J. Neubert v.r.
Ing. M. Štěpán v.r.
ověřovatel výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny lidu
Sněmovny lidu
V. Malíková v.r.
L. Sakmar v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny lidu
a bezpečnostního Sněmovny lidu
J. Nemček v.r.
A. Hůla v.r.
ověřovatel výboru pro plán a
předseda výboru pra plán a
rozpočet Sněmovny lidu
rozpočet Sněmovny lidu
J. Matoušek v.r.
RSDr. E. Rigo v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny lidu
dopravu a obchod Sněmovny lidu
S. Janda v.r.
doc. Ing.A. Sommer,DrSc. v. r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
M. Dubová v.r.
J. Pekařová v.r:
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny lidu
a výchovu Sněmovny
JUDr. J. Škula v.r.
J. Kryll v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předseda výboru pro sociální
politiku Sněmovny lidu
politiku Sněmovny lidi
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
A. Požgaiová v.r.
V. Štáfek v.r.
ověřovatelka výboru zahraničního
předseda výboru zahraničního
Sněmovny národů
Sněmovny národů
E. Šarišská v.r.
RSDr. R. Nejezchleb v.r.
ověřovatelka výboru branného
předseda výboru branného
a bezpečnostního Sněmovny národů
a bezpečnostního Sněmovny národů
A. Hrabíková v.r.
Ing. J. Csémi v.r.
ověřovatelka výboru pro plán a
předseda výboru pro plán a
rozpočet Sněmovny národů
rozpočet Sněmovny národů
L. Pargáč v.r.
Ing. J. Křenek v.r.
ověřovatel výboru pro průmysl,
předseda výboru pro průmysl,
dopravu a obchod Sněmovny národů
dopravu a obchod Sněmovny národů
I. Balánová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Z. Borisová v.r.
JUDr. N. Lefflerová v.r.
ověřovatelka výboru pro kulturu
předsedkyně výboru pro kulturu
a výchovu Sněmovny národů
a výchovu Sněmovny národů
A. Huml v.r.
I. Horečná v.r.
ověřovatel výboru pro sociální
předsedkyně výboru pro sociální
politiku Sněmovny národů
politiku Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP