FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

80

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/ 1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby - tisk 67

Výbory ústavně právní, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v květnu a červnu 1988 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby a doporučuji jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění schválit s těmito změnami:

1. § 9 odst. 4 - slova "se sjedná přiměřená úplata, v jiných případech lze pozemek přenechat do dočasného užívání i bezplatně; se nahrazuji slovy "může být dohodnuta i přiměřená úplata!

2. § 9 odst. 7 - číselné označení data "k 31. 12." se nahrazuje označením slovním "ke dni 31. prosince"

3. § 9 odst. 8 - slova "může okresní národní výbor smlouvu o dočasném užívání zrušit: se nahrazuji slovy "okresní národní výbor smlouvu o dočasném užívání zruší."

4. § 9 odst. 9 - za slovo "skončení" se vkládá slovo "dočasného"

5. § 11a - za slova "na socialistickou organizaci" se vkládají slova "nebo může pozemek přenechat do užívání občanovi".

V Praze dne 2. června 1988
M. Obžerová v.r.
prof. JUDr. Z. Češka v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
člen korespondent ČSAV
právního Sněmovny lidu
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny lidu
S. Janda v. r.
doc.Ing.A. Sommer, DrSc. v.r.
ověřovatel výboru pro zemědělství
člen korespondent ČSAV a SAV
a výživu Sněmovny lidu
předseda výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny lidu
JUDr. H. Kantorová v.r.
F. Samec v.r.
ověřovatelka výboru ústavně
předseda výboru ústavně
právního Sněmovny národů
právního Sněmovny národů
I. Balónová v.r.
Ing. D. Kancírová v.r.
ověřovatelka výboru pro zemědělství
předsedkyně výboru pro zemědělství
a výživu Sněmovny národů
a výživu Sněmovny národů
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP