FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

76

Vládní návrh

Usnesení,

kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987

Vláda Československé socialistické republiky předkládá podle ustanovení § 26 odst. 2 a 4 zákona č. 134/1970 Sb., o rozpočtových pravidlech, návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1987 se souhrnným přehledem státních závěrečných účtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1987 a navrhuje, aby Federální shromáždění ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1987, který vykazuje příjmy 204 621 746 tis. Kčs, výdaje 202 131 746 tis. Kčs a celkový přebytek 2 490 000 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 2 490 000 tis. Kčs k pokrytí mimořádné dotace ze státního rozpočtu československé federace k vyrovnání státního rozpočtu České socialistické republiky ve výši 1 604 000 tis. Kčs a státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky ve výši 886 000 tis. Kčs;

2. vzalo na vědomí, že

a) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1987 vykazující celkové příjmy 314 629 828 tis. Kčs a celkové výdaje 314 629 828 tis. Kčs, přičemž finanční hospodaření státního rozpočtu československé federace,státního rozpočtu České socialistické republiky a státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky po promítnuti opatření podle bodu 1. b) skončilo jako vyrovnané,

b) finanční hospodaření národních výborů v roce 1987, ve kterém dosáhly příjmy národních výborů 138 541 155 tis. Kčs, výdaje 136 960 533 tis. Kčs, celkový přebytek hospodaření 1 580 622 tis. Kčs, z toho v české socialistické republice 1 296 060 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 284 562 tis. Kčs.

V Praze dne 1. června 1988

Předseda vlády ČSSR:

Štrougal v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP