FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

70

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

předkládá

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb. návrh, aby byli zvoleni

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

pplk. JUDr. Josef Hrabovský,

dosavadní soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, pracovně dočasně zařazený v oddělení státní administrativy ÚV KSČ. Požadavky ustanovení § 39 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců splňuje, jak již bylo osvědčeno při jeho volbě dne 21. června 1978. Předpoklady pro další úspěšný výkon funkce trvají i nadále,

JUDr. Vladimír Veselý,

dosavadní předseda okresního soudu v Českých Budějovicích. Rovněž s. Veselý splňuje zákonné podmínky ustanovení § 39 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. Ve svých dosavadních funkcích prokázal, že má politické i odborné předpoklady pro úspěšný výkon funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

S kandidaturou oba souhlasí.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou k nahlédnutí v sekretariátech předsedů sněmoven.

Odůvodnění návrhu

Soudruh Vladimír Veselý, předseda okresního soudu v Českých Budějovicích má všechny politické i odborné předpoklady k výkonu funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. Pro kandidaturu do této funkce byl vybrán po zvážení potřebných hledisek pro shora uvedené zajištění včetně zákonných podmínek ust. § 39 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců /úplné znění vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb./.

Výběr je též v souladu s kádrovou potřebou na doplnění trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR.

V Praze dne 9. dubna 1988

Místopředseda ÚV NF ČSSR:

Prof. MUDr. T. Trávníček, CSc. v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP