FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

54

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromážděni

o opatření předsednictva Federálního shromáždění k propůjčení "Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti" prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu HUSÁKOVI

Předsednictvo Federálního shromáždění dne 5. ledna 1988 podle čl. 58 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a podle § 1 a § 2 odst. 2 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání, propůjčilo prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu HUSÁKOVI u příležitosti jeho životního jubilea - 75. narozenin - "Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti".

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o čs. federaci je třeba, aby Federální shromáždění toto opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo. Navrhuje se proto, aby obě sněmovny přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 5. ledna 1988, kterým podle § 1 a § 2 odst. 2 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání, propůjčilo prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu HUSÁKOVI u příležitosti jeho životního jubilea - 75. narozenin - "Řád Klementa Gottwalda - za-budování socialistické vlasti".

V Praze dne 25. ledna 1988

Předseda Federálního shromáždění


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP