FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

18

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

předkládá

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb., návrh, aby byl zvolen

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

JUDr. Miroslav Vavrečka,

dosavadní soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. Podmínky stanovené ustanovením § 39 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců splňuje, jak již bylo osvědčeno při jeho volbě dne S. dubna 1977. Výkonem funkce soudce v uplynulém období potvrdil, že i nadále má předpoklady pro její úspěšný výkon.

S kandidaturou na další volební období souhlasí.

Charakteristika k předloženému návrhu je k nahlédnutí v sekretariátech předsedů sněmoven.

Odůvodnění návrhu

Soudruh Miroslav Vavrečka byl zvolen do funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky v rámci kádrového doplňování soudců zvolených při ustavení nejvyššího soudu v květnu 1970.

Úkoly, které na něj připadají, plní po celou dobu odpovědně a spolehlivě a s využitím svých odborných znalostí a praktických zkušeností z výkonu soudcovských funkcí u nižších soudů.

Má všechny předpoklady pro další úspěšný výkon této funkce.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP