FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

13

Společná zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny lidu a výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon a osmém pětiletém plánu) (tisk 7)

Výbor ústavně právní Sněmovny lidu a výbor ústavně právní Sněmovny národů projednaly na 4. společné schůzi dne 8. prosince 1986 vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám ke schválení s touto změnou:

§ 3 písm. i/ zní:

"prohloubit úlohu plánu jako základního nástroje řízení sociálně ekonomických procesů na všech stupních, připravit komplexní přestavbu hospodářského mechanismu tak, aby výrazně usměrnila postup zdokonalování soustavy plánovitého řízení v letech 1987-1994 a byla plně využita při sestavování 9. pětiletého plánu; přitom účinněji než dosud využívat hodnotových vztahů a nástrojů.".

V Praze dne 8. prosince 1986
Margita Obžerová v.r.
prof. JUDr. Zdeněk Češka v.r.
člen korespondent ČSAV
ověřovatelka
předseda
ústavně právního výboru SZ
ústavně právního výboru SL

JUDr. Hana Kantorová v.r.
František Samec v.r.
ověřovatelka
předseda
ústavně právního výboru SN
ústavně právního výboru SNSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP