FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA NÁRODŮ

V. v. o.

4

Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR předkládám Sněmovně národů Federálního shromáždění návrh na:

- volbu volební komise (příloha 1)

- volbu předsedy mandátového a imunitního výboru a členů výboru SN (příloha 2)

- volbu předsedy Sněmovny národů (příloha 3) - zřízení dalších výborů SN (příloha 4)

- volbu místopředsedy a dalších členů předsednictva SN (příloha 5)

- volbu předsedů výborů SN (příloha 6)

- volbu 20 členů předsednictva Federálního shromáždění (příloha 7)

- volbu členů výborů SN (příloha 8)

- volbu ověřovatelů SN (příloha 9)

Josef Kempný

člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSSR

poslanec Sněmovny národů

V Praze dne 10.června 1986

Příloha

Návrh

na šestičlennou volební komisi Sněmovny národů

Poslanci zvolení v ČSR:

Brabec Jaroslav

Čáslavská Pavla

Krauskopf Evžen

Poslanci zvolení v SSR:

Gogová Viera

Pampúch Ján

Turošík Juraj

Příloha 2

Návrh

na předsedu mandátového a imunitního výboru:

poslankyně Kocinová Božena

a na

členy mandátového a imunitního výboru:

Poslanci zvolení v ČSR:

Andrš Josef

Čáslavská Pavla

Habáň František

Hrabíková Anna

Řehková Marie

Poslanci zvolení v SSR:

Golab Vladimír

Hrebík Jozef

Kováč Zdenek

Kožík Viliam

Sidó Zoltán

Šarišská Ema

Příloha 3

Návrh

na předsedu Sněmovny národů:

poslanec Hanes Dalibor

71 r., člen KSČ, ve IV. volebním období místopředseda Federálního shromáždění ČSSR a předseda Sněmovny národů

Příloha 4

Návrh

na zřízení dalších výborů Sněmovny národů:

- výboru ústavně právního

- výboru zahraničního

- výboru branného a bezpečnostního

- výboru pro plán a rozpočet

- výboru pro průmysl, dopravu a obchod

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru pro kulturu a výchovu

- výboru pro sociální politiku

Příloha 5

Návrh

na místopředsedu Sněmovny národů:

poslanec Štáfek Václav

62 r., člen KSČ, ve IV. volebním období člen výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů

a na

další členy předsednictva Sněmovny národů:
posl. Daráž Karol42 r., KSČ, ředitel závodu Tesla
posl. Ivaničová Helena 42 r., KSČ, taj. OV SDR
posl. Sytný Zdeněk 53 r., KSČ, dělník
posl. Vlček Eduard46 r., KSČ, děkan PF UJEP

Příloha 6

Návrh

na předsedy výborů Sněmovny národů:

- výboru ústavně právního

posl. Samec František

63 r., člen KSČ, předseda JČ KNV

- výboru zahraničního

posl. Štáfek Václav

62 r., člen KSČ, místopředseda SN

- výboru branného a bezpečnostního

posl. Nejezchleb Richard

62 r., člen KSČ, důchodce

- výboru pro plán a rozpočet

posl. Csémi Jozef

44 r., člen KSČ, předseda JRD

- výboru pro průmysl, dopravu a obchod

posl. Křenek Drahoslav

55 r., člen KSČ, obch. nám pod. ředitele

- výboru pro zemědělství a výživu

posl. Kancírová Dana

45 r., členka KSČ, předsedkyně JZD

- výboru pro kulturu a výchovu

posl. Lefflerová Nina

61 r., členka KSČ, ředitelka gymnázia

- výboru pro sociální politiku

posl. Horečná Irena

51 r., členka KSČ, dělnice

Příloha 7

Návrh

na členy předsednictva Federálního shromáždění

Poslanci zvolení v ČSR:

Himl Antonín

Huml Alois

Hyková Blanka

Jenerál Jaroslav

Kabrhe1ová Marie

Kancírová Dana

Kempný Josef

Poledník Jindřich

Štáfek Václav

Trávníček Tomáš

Poslanci zvolení v SSR:

Csémi Jozef

Gogová Viera

Hanes Dalibor

Hojnoš Emil

Horečná Irena

Janík Ján

Marko Ján

Šalgovič Viliam

Šimúth Jozef

Zagiba Dezider

Příloha 8

Návrh

na členy výborů Sněmovny národů

Výbor ústavně právní:

Poslanci zvolení v ČSR:

Hyková Blanka

Hrdličková Marie

Jenerál Jaroslav

Kantorová Hana

Krauskopf Evžen

Nemec Anton

Samec František

Šmehlíková Jaroslava

Vlček Eduard

Poslanci zvolení v SSR:

Comba Jozef

Hlaď Imrich

Hornáčková Dana

Kollárová Alžbeta

Micovčin Vasil

Pampúch Ján

Passia Dušan

Sidó Zoltán

Stank Jozef

Výbor zahraniční:

Poslanci zvolení v ČSR:

Himl Antonín

Hrbotický Jaroslav

Marešová Anna

Rusov Karel

Štáfek Václav

Šutka Mikuláš

Švestka Bedřich

Poslanci zvolení v SSR:

Dobrovoľný Jozef

Hlaváč Anton

Kožík Viliam

Liščák Vladislav

Požgaiová Alena

Prievozníková Irena

Turošík Juraj

Výbor branný a bezpečnostní:

Poslanci zvolení v ČSR:

Blahník Miloslav

Čáslavská Pavla

Čubár Václav

Trochtová Dana

Vacek Miroslav

Poslanci zvolení v SSR:

Muržic Anton

Nejezchleb Richard

Nemcsková Helena

Šarišská Ema

Zagiba Dezider

Výbor pro plán a rozpočet:

Poslanci zvolení v ČSR:

Brabec Jaroslav

Frýbortová Dagmar

Hrabíková Anna

Klůzová Vítězslava

Lietavská Zdeňka

Peklo Miloš

Říman Josef

Servus Bohumil

Vomastek Zdeněk

Zahradník Jindřich

Poslanci zvolení v SSR:

Andrejová Terézia

Balog Ernest

Csémi Jozef

Fundák Jozef

Hrubják Ivan

Ivaničová Helena

Mede Gejza

Štancel Miloslav

Štefánik Marián

Varády Michal

Výbor pro průmysl, dopravu a obchod:

Poslanci zvolení v ČSR:

Dýčková Hana

Dvořák Ladislav

Habáň František

Haičman Oldřich

Juchelka Jiří

Křenek Drahoslav

Kukrál Stanislav

Strnadová Jindřiška

Sytný Zdeněk

Trejbal Josef

Žižka Jaroslav

Poslanci zvolení v SSR:

Balla Zoltán

Blažej Anton

Daráž Karol

Golab Vladimír

Hojnoš Emil

Hrebík Jozef

Martinčičová Viera

Mráz Ladislav

Pargáč Lambert

Pažická Irena

Zán Ján

Výbor pro zemědělství a výživu:

Poslanci zvolení v ČSR:

Balánová Irena

Benešová Zdeňka

Kancírová Dana

Macek Božík

Řehková Marie

Řičánková Anděla

Veselá Jana

Zíka Miloslav

Poslanci zvolení v SSR:

Buban Slavko

Kováč Zdenek

Pálová Viola

Parkanský Karol

Rusnák Michal

Šagát Jozef

Škovier a Šimon

Vargová Anna

Výbor pra kulturu a výchovu:

Poslanci zvolení v ČSR:

Andrš Josef

Bočková Jiřina

Návratová Hana

Stütz František

Šuterová Věra

Veselá Jiřina

Poslanci zvolení v SSR:

Borisová Zdena

Dvorský Jozef

Lefflerová Nina

Nováček Zdenko

Riško Ján

Vitézová Erika

Výbor pro sociální politiku:

Poslanci zvolení v ČSR:

Erban Evžen

Hanák Stanislav

Huml Alois

Kocinová Božena

Michlová Hana

Slavětínský Milan

Poslanci zvolení v SSR:

Gogová Viera

Horečná Irena

Konvit Ján

Silvanová Eva

Šádek František

Trško Štefan

Příloha 9

Návrh

na ověřovatele Sněmovny národů

Poslanci zvolení v ČSR:

Klůzová Vítězslava

Kocinová Božena

Strnadová Jindřiška

Veselá Jana

Poslanci zvolení v SSR:

Balog Ernest

Pampúch Ján

Pažická Irena

Rusnák Michal


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP