FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

1

Zpráva

o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromážděni

Předsednictvo Federálního shromáždění podává sněmovnám podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění tuto zprávu:

Od poslední společné schůze sněmoven konané dne 13. května 1986 nepřijalo předsednictvo Federálního shromáždění žádné opatření, které by podle ustanovení čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o čs. federaci vyžadovalo dodatečné schválení sněmoven.

Ve své poslední schůzi konané dne 27. května 1986 rozhodlo o svolání, návrhu pořadu a řízení ustavujících schůzí sněmoven. Dále projednalo zprávu o oficiální přátelské návštěvě delegace polského Sejmu v ČSSR, informaci o průběhu a výsledcích 75. konference Meziparlamentní unie v Mexiku a informaci federální vlády o záměrech sledovaných připravovanými mezinárodními smlouvami, které vyžadují před ratifikací souhlasu Federálního shromáždění.

V Praze dne 27. května 1986,

Předsednictvo Federálního shromážděníSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP