Digitální knihovna

Česká národní rada
1969 - 1971


Tisky

1  2

č. 101Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady od 9. prosince 1970 do 21. prosince 1970
č. 102Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady
č. 103Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce
č. 104Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu poslance České národní rady
č. 105Návrh poslanců Erbana, Ambruze, Jedličky, Tomana a druhů na doplňovací volbu předsedy výboru České národní rady pro plán a rozpočet a člena předsednictva České národní rady
č. 106Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce
č. 107Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání okresních soudů ve Východočeském a Severomoravském kraji
č. 108Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 109Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti doplňovací volby poslance České národní rady
č. 110Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na zproštění poslance České národní rady poslanecké funkce
č. 111Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
č. 112Návrh poslanců V. Ambruze, V Jedličky, F. Tomana a druhů na změny v orgánech České národní rady a jejich doplnění
č. 113Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady od 22. prosince 1970 do 17. března 1971
č. 114Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty na doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 115Vládní návrh zákona České národní rady o určení ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy
č. 116Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského soudu v Praze a krajských soudů v Praze a v Ústí nad Labem
č. 117Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 118Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
č. 119Vládní návrh zákona České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
č. 120Vládní návrh zákona České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice
č. 121Návrh poslanců Kempného, Erbana, Ambruze, Jedličky, F. Tomana, Himla, Kaplanové, Kolaříkové, Koutného, Suchopárka a Vaněčka na vydání zákona České národní rady o volbách do České národní rady
č. 122Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 123Společná zpráva výboru ČNR pro obchod a dopravu a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 115) o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
č. 124Vládní návrh usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb. státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1970
č. 125Společná zpráva ústavně právního výboru a výboru pro národní výbory a národnosti k návrhu poslanců Kempného, Erbana, Ambruze, Jedličky, F. Tomana, Himla, Kaplanové, Kolaříkové, Koutného, Suchopárka a Vaněčka na vydání zákona České národní rady o volbách do České národní rady (T 121)
č. 126Společná zpráva ústavně právního výboru a výboru pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady (T 120) o volbách do národních výborů v České socialistické republice
č. 127Společná zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství ČSR a o státním rozpočtu ČSR za rok 1971 (T 118)
č. 128Společná zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet, ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona ČNR o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) (T 119)
č. 129Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady od 17. března 1971 do 7. července 1971
č. 130Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení, kterým Česká národní rady schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1970 (T 124)
č. 131Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
č. 132Společná zpráva ústavně právního výboru a výboru pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech (T 113)
č. 133Vládní návrh zákona České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly
č. 134Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 135Vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
č. 137Společná zpráva ústavně právního výboru, výboru pro plán a rozpočet a výboru pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona ČNR o výborech a komisích lidové kontroly (T 133)
č. 138Společná zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení (T 134)
č. 139Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (T 135)
č. 140Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 141Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze, okresních a krajských soudů v České socialistické republice
č. 142Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady od 7. července do 12. října 1971
č. 143Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
č. 144Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce
č. 145Společná zpráva výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni (T 143)
č. 146Zpráva ústavně právního výboru České národní rady k návrhu ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce (T 144)

1  2


Přihlásit/registrovat se do ISP