(12.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor o tomto sněmovním tisku jednal na 37. schůzi dne 5. září 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu.

 

Pokud není zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Následuje bod

24.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou
a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu
/sněmovní tisk 1115/ - druhé čtení

I tady poprosím pana ministra financí Ivana Pilného.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, i s Kajmanskými ostrovy přecházíme na nový formát výměny dat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 1115/1.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval také 5. září 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a Kajmanskými ostrovy, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová ruší svou omluvu, je přítomna.

A já otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro 76, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Následujícím bodem je

25.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království
Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Ivana Pilného.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, i Spojené království Montserrat bude přecházet na nový formát v té úmluvě, který budeme jistě pečlivě analyzovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím i tady pana poslance Pavla Šrámka, zpravodaje zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které jste dostali jako sněmovní tisk 1116/1.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Z Kajmanů jsme se posunuli do Montserratu. Zahraniční výbor o tomto sněmovním tisku jednal na své 37. schůzi 5. září. K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojené království Montserrat, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu, není zájem o závěrečná slova.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 50, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 74, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Následuje bod

26.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu
/sněmovní tisk 1117/ - druhé čtení

Prosím i tady pana ministra financí Ivana Pilného.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Na chvíli se přesuneme z karibských ostrovů na Ostrov Man, kde závodil Franta Šťastný. A důvod výpovědi je naprosto stejný jako v předchozích smlouvách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím pana zpravodaje zahraničního výboru. (K mikrofonu přistupuje poslankyně Aulická Jírovcová.) Ne, nevypadáte jako pan poslanec Leo Luzar, paní poslankyně. Prosím paní poslankyni Aulickou, aby se jako zpravodajka ujala slova a odůvodnila vám usnesení zahraničního výboru pod číslem 1117/1.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, nechtěla jsem vás vyvést z míry. Dovolte, abych přednesla usnesení zahraničního výboru, který dne 5. září 2017 projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu, sněmovní tisk 1117. Asi nebudu číst celé.

Zahraniční výbor doporučuje dát souhlas s výpovědí; za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž ji končím a přikročíme, pokud není zájem o závěrečná slova, k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 51, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 70, proti žádný. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP