Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

26.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu
/sněmovní tisk 1117/ - druhé čtení

Prosím i tady pana ministra financí Ivana Pilného.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Na chvíli se přesuneme z karibských ostrovů na Ostrov Man, kde závodil Franta Šťastný. A důvod výpovědi je naprosto stejný jako v předchozích smlouvách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím pana zpravodaje zahraničního výboru. (K mikrofonu přistupuje poslankyně Aulická Jírovcová.) Ne, nevypadáte jako pan poslanec Leo Luzar, paní poslankyně. Prosím paní poslankyni Aulickou, aby se jako zpravodajka ujala slova a odůvodnila vám usnesení zahraničního výboru pod číslem 1117/1.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, nechtěla jsem vás vyvést z míry. Dovolte, abych přednesla usnesení zahraničního výboru, který dne 5. září 2017 projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu, sněmovní tisk 1117. Asi nebudu číst celé.

Zahraniční výbor doporučuje dát souhlas s výpovědí; za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž ji končím a přikročíme, pokud není zájem o závěrečná slova, k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 51, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 70, proti žádný. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

Jdeme k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP