Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

25.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království
Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Ivana Pilného.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, i Spojené království Montserrat bude přecházet na nový formát v té úmluvě, který budeme jistě pečlivě analyzovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím i tady pana poslance Pavla Šrámka, zpravodaje zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které jste dostali jako sněmovní tisk 1116/1.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Z Kajmanů jsme se posunuli do Montserratu. Zahraniční výbor o tomto sněmovním tisku jednal na své 37. schůzi 5. září. K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojené království Montserrat, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu, není zájem o závěrečná slova.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 50, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 74, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Následuje bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP