Čtvrtek 12. února 1998

(pokračuje C. Svoboda)

Orgány činné v trestním řízení vycházely na začátku vyšetřování z předpokladu, že osoby kolem firmy nechaly drahé kameny nadhodnotit v úmyslu poškodit banky a jiné podnikatele, přičemž znalec s nimi jednal v dohodě a úmyslně kameny nadhodnocoval.

V roce 1996 byla v souvislosti s vyšetřováním provedena řada domovních prohlídek a 26 osobám bylo sděleno obvinění z trestného činu podvodu ve spolupachatelství v případě pomoci tomuto trestnému činu. 12 obviněných bylo vzato do vazby, z níž byli během dvou měsíců propuštěni.

Začátkem roku 1997 byl k objasnění uvedené kauzy zřízen specializovaný tým 14 kriminalistů. Nyní vzhledem k současnému stavu vyšetřování byl počet členů týmu redukován na 4 policisty, kteří jsou k dispozici Úřadu vyšetřování pro Českou republiku.

Provedenými vyšetřovacími úkony bylo zjištěno, že se nejedná o organizovanou zločinnou skupinu, ale o jednotlivé samostatné případy podvodu, ke kterým docházelo tak, že podnikatelé si brali v bankách úvěry na předstírané podnikatelské záměry,   o nichž věděli, že je nebudou plnit, a že tedy ani úvěry nesplatí. Nadhodnocené drahé kameny dané bance do zástavy pak sice propadly v její prospěch, ale nemohly škodu pokrýt.

Policii se nepodařilo prokázat, že znalec nadhodnocoval drahé kameny úmyslně, a jeho trestní stíhání bylo zastaveno. Státní zástupce sice usnesení o zastavení trestního stíhání zrušil, ale máme pochybnost, zda se dá očekávat jiné rozhodnutí. Znalci v oboru drahých kamenů vydali totiž dobrozdání, že hodnoty stanovené znalcem Turnovským vycházely z jeho subjektivního hodnocení kvality kamenů. Problém je také v tom, že se na našem trhu objevilo velké množství drahých kamenů, snížila se poptávka po nich, a tedy i cena.

Po právní stránce se ve věci jedná o podezření z podvodů krácení cel, daní apod. Obvinění bylo sděleno 41 osobám, na 2 obviněné byl již podán návrh na obžalobu. Trestní stíhání bylo zastaveno v 7 případech, na jednoho skrývajícího se obviněného byl vydán zatykač. Trestní stíhání dvou německých občanů bylo předáno do jejich domovského státu. Vyšetřování 31 obviněných pokračuje již nevazebně a v 19 samostatných vyšetřovacích spisech. Úřad vyšetřování pro Českou republiku předpokládá, že vyšetřování bude ukončeno do konce tohoto roku.

Úvěry poskytnuté různým podnikatelům činily podle zjištění policie asi 2 mld. korun. Dosud se však podařilo prokázat škodu jen ve výši 600 mil. korun.

Souhlasím s vámi, pane poslanče, že jde o velmi závažnou trestnou činnost. Ve svém vystoupení jsem se snažil popsat, že se tomuto případu Policie České republiky věnuje s maximálním nasazením, protože je naším společným cílem, aby tato kriminalita neměla v České republice šanci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi. Pan poslanec Václav Frank využije své minuty na doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nepůjde o doplňující otázku. Spíš za rozsáhlou a vyčerpávající odpověď panu ministru poděkuji. Myslím, že se shodujeme společně v tom, že se začíná projevovat, že právě zástavní právo je jedním z nejslabších míst ve vztahu k organizované hospodářské trestné činnosti.

Jen bych chtěl pana ministra poprosit, až budou známy některé další skutečnosti, aby mi tuto informaci podal, nebo se obrátím osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frankovi. Pan ministr Cyril Svoboda bude reagovat.

 

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda: Pane předsedající, pane poslanče, jsem velmi rád, že jste zmínil otázku zástavního práva. Tato otázka patří do práva soukromého a já s vámi sdílím naprosto jednoznačně, že úprava zástavních práv v České republice je nevyhovující. Jistě sám udělám všechno pro to, aby - až se bude dělat nová úprava těchto občanskoprávních vztahů - bylo zástavní právo upraveno tak, aby plnilo svoji funkci tak, jak má plnit.

Úprava, kterou máme, je spíše dědictvím toho, co jsme tu měli před rokem 1989.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi. Nyní prosím pana poslance Oldřicha Vrchu, který bude interpelovat ministryni Vlastu Parkanovou, která rovněž není přítomna, ale je omluvena z vážných důvodů.

 

Poslanec Oldřich Vrcha: Paní ministryně, jistému panu K. S. byl na základě Benešových dekretů zabaven veškerý majetek za kolaboraci s NSDAP. U soudu Brno-venkov byly čteny spisy a protokoly z roku 1946 o konfiskaci židovského majetku jmenovanému. Ve věci vydání zkonfiskovaného majetku navrhovateli K. S. soud Brno-venkov vydal rozsudek o zamítnutí vydání nemovitostí citovanému navrhovateli.

Druhá stránka věci je ta, že nemovitosti v Brně-město citovaný navrhovatel obdržel na základě dohody o vydání věci ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu České republiky č. 164/1994.

Ptám se, paní ministryně, jak je možné, že soud Brno-venkov respektoval Benešovy dekrety, na straně druhé konfiskovaný majetek v Brně-město byl téže osobě vrácen. Děkuji předem za odpověď. Podklady předávám panu předsedajícímu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nějak to vyřešíme. Nyní bude interpelovat pan poslanec Martin Smetana pana ministra Vladimíra Mlynáře ve věci neodpovědného zasahování do vyšetřování případu.

 

Poslanec Martin Smetana: Vážený pane ministře, před několika dny vyhořel byt cikánské rodiny Kováčových v Krnově, a to v důsledku žhářského útoku. Kolem celé této věci se opět uspořádaly urputné orgie dohadů a lží. Téměř všechny noviny, televize a rozhlas nevyjímaje, vehementně informovaly o údajném rasistickém činu. Např. mluvčí Ministerstva vnitra v této souvislosti uvedl, že vzhledem k tomu, že všichni poškození ze žhářského útoku jsou občané romského původu, usuzuje policie na rasový motiv činu. Z celého incidentu se tedy opět uměle učinil rasově motivovaný útok i na vzdory tomu, že nejsou žádné skutečné důkazy.

Pane ministře, v doprovodu zástupců romských iniciativ jste předal postižené rodině Kováčových finanční dar české vlády ve výši 20 tisíc korun. V této souvislosti si vás dovoluji interpelovat, zdali takto štědře bude vláda premiéra Tošovského postupovat i v případech opačných, tj. kdy postiženým bude občan bílé pleti.

Velmi by mne zajímalo, zda vaši současnou angažovanost v odsuzování údajně rasistických činů vůči cikánskému etniku budete praktikovat i v případech opačných, jako např. v kauze rasistické vraždy 16letého Daniela Hejdánka z roku 1992, který byl brutálně zavražděn občanem cikánské národnosti.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP