Čtvrtek 12. února 1998

(pokračuje Smetana)

Tento případ rozhodně není ojedinělý. Sdělovací prostředky jim však účelově nevěnují žádnou pozornost.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Smetanovi a o odpověď prosím ministra vlády pana Mlynáře.

 

Ministr ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážená sněmovno, pan poslanec má zřejmě na mysli útok, který se odehrál 17. ledna v Krnově, kdy kolem 1.00 hodiny v noci tři mladí muži vhodili do bytu pana Kováče zápalnou láhev. Došlo k požáru bytu, jehož důsledkem byla nejen škoda na zařízení bytu sto tisíc korun, ale poranění Žigové Emilie, narozené 13.7.1949, která utrpěla těžké zranění, s nímž dodnes leží v nemocnici, dále zranění pana Milana Kováče, narozeného 18.2.1936, toho času důchodce, který rovněž utrpěl popáleniny II. stupně a stále dochází na ošetření.

Policie v této věci přijala několik opatření. K objasnění případu byla vytvořena zvláštní skupina pracovníků kriminální služby v počtu 10 kriminalistů. Postupně bylo prověřeno 118 osob, převážně z řad mládeže a vyznavačů hnutí skinheads.

Dne 23.1.1998 se v Krnově konala porada za účasti vedení OSŘP ČR Bruntál s vedením Krajské policie v Ostravě, kde byla vyhodnocena operativně situace v Krnově a konstatováno, že trestný čin podle všech dostupných důkazů vykazuje známky projevu rasové nesnášenlivosti. Současně bylo znovu prověřeno všech předešlých pět případů, kdy byly použity v Krnově hořlavé lahve při útoku na romskou rodinu. Jde zejména o tyto případy:

4. února 1996 byly vhozeny dvě láhve s hořlavinou do bytu Romů v Krnově, ul. Vrchlického 11. Poškozena byla rodina pana Dezidera a pana Rostislava. K vážnější nehodě nedošlo. Požáry byly v zárodku uhašeny.

Dne 16. února 1996 byla opět vhozena láhev s hořlavinou do bytu pana Kováče. Jde o stejného pana Kováče, který byl postižen v lednu. Tehdy naštěstí k vážnější škodě nedošlo, neboť požár byl v zárodku uhašen. Tehdy z tohoto činu byli podezřelí a policií zadrženi pánové H. P., M. M., Ch. A. a B. M. Dále bylo prokázáno, že pan B. Ch. a další dva spolupachatelé K. L. a K. R. hodili láhve s hořlavinou do shora uvedených bytů dne 4.2.1996. Všichni pachatelé jsou z Krnova a lze je zařadit mezi příznivce hnutí skinheads. Vyšetřování obou případů nebylo dosud ukončeno. Všichni spolupachatelé jsou stíháni na svobodě pro trestný čin § 179/1 trestního zákona.

Konečně dne 27.9.1997 vhodil dosud nezjištěný pachatel láhev s hořlavinou do bytu paní Dany Adamíkové v Krnově. Došlo k ohoření dveří. Škoda nebyla velká.

Dne 4.10.1997 vhodil dosud nezjištěný pachatel láhev do okna bytu Marie Michnové v Krnově, následně pak před domem na ulici vhodil láhev do zaparkovaného vozidla VAZ 2101, které poškodil majiteli Ondřeji Balážovi.

Pátým případem s použitím výbušné zápalné láhve je případ pana Kováče.

Dne 23. ledna jsem navštívil rodinu pana Kováče. Jednal jsem se zástupci Romské iniciativy o způsobech řešení další situace a zabezpečení romské komunity před dalšími podobnými útoky. Poté jsem navštívil rodinu pana Kováče, které jsem předal dar pana premiéra Tošovského, který jej uvolnil ze svého reprezentačního fondu, který podle zákona umožňuje premiérovi používat peníze podle volného uvážení, samozřejmě v rámci daného zákona. Poté jsem jednal na radnici s panem starostou města Krnov o dalších možných opatřeních.

Pokud se ptáte, zda jsou, či nejsou důkazy o rasovém motivu této věci, domnívám se na základě informací od policie, které jsem vám zde uvedl, že je naprosto důvodné podezření se domnívat, že čin byl rasově motivován, čemuž ostatně odpovídá i rozhodnutí okresního státního zástupce, který 3.2. potvrdil a vzal do vazby pana B. J., narozeného 1.1.1983, pana B. J. narozeného 20.11.1980 a pana B. R., narozeného 1981 na základě sdělení obvinění pro trestný čin obecného ohrožení, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a poškozování cizí věci podle § 179 písm. l) trestního zákona, kterého se dopustili tím, že 17. ledna 1998, v době od 1.30 do 1.45 v Krnově vhodili po předchozí domluvě do okna přízemního bytu domu č. 57 zápalnou láhev, a to v době, kdy se v bytě nacházelo 5 osob romského původu, z nichž většina již spala. Po vhození láhve se tato vzňala a způsobila požár bytu.

Pokud jde o vaši druhou otázku, tzn., zda vláda bude stejně štědře postupovat i v případě útoku nebo pokusu o vraždu na občanech bílé pleti, mohu vás ujistit, že vláda ctí nezávislost policie, která tyto případy vyšetřuje, a vláda bude speciálním způsobem pouze sledovat případy rasově motivovaných útoků na romské obyvatele.

Pokud se budete ptát, co je rasově motivovaný útok, je to útok, jehož příčinou není konkrétní jednání kteréhokoliv člověka, ale barva pleti.

Případ pana Kováče, který jste zmínil, takovéto znaky podle mého hlubokého přesvědčení naplňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi. Ptám se, zdali pan poslanec Smetana chce vystoupit? Je tomu tak. Má příležitost.

 

Poslanec Martin Smetana: Vážený pane ministře, neodpověděl jste mi, a proto vám zopakuji otázky. Zdali tato vláda, tedy vláda pana premiéra Tošovského, bude postupovat i v případech opačných, tj., kdy postiženým bude občan bílé pleti. Velmi by mě zajímalo, zdali vaši současnou angažovanost, odsuzování údajně rasistických činů vůči cikánskému etniku, budete praktikovat i v případech opačných, jako např. v kauze rasistické vraždy šestnáctiletého Daniela Hejdánka z roku 1992, který byl brutálně zavražděn občanem cikánské národnosti.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Smetanovi. Slova se opět ujme pan ministr Vladimír Mlynář.

 

Ministr ČR Vladimír Mlynář: Řekl jsem vám, a musím na tom trvat, že tato vláda bude nekompromisně postupovat vůči všem útokům, které jsou rasově motivovány, a to bez ohledu na to, proti které rase budou zaměřeny.

Pokud jde o dar pana premiéra, šlo o rozhodnutí pana premiéra uvolnit prostředky z dispozičního fondu ad hoc k případu pana Kováče na základě informací, které jsem vám poskytl.

Pokud jde o vraždu pana Daniela Hejdánka, nemám k případu bližší informace. Pokud je mi známo, nemám v tomto případě informace o tom, že by bylo vedeno trestní stíhání z rasově motivovaných důvodů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Mlynářovi. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Vlasta Hrůzová, která hodlá interpelovat ministra vnitra Cyrila Svobodu ve věci odborného vedení Policie České republiky.

 

Poslankyně Vlasta Hrůzová: Pane ministře, po přečtení článku v tisku se dozvídám, že protikorupční službu Policie České republiky řídí třicetiletý nezkušený policista. Zřejmě zaměstnává nezkušené policisty a ty zkušené a starší propouští. Jak jinak si vysvětlit, že policejní službu pod tímto odborným vedením pana Šírka opustilo asi 20 zkušených policistů.

Ptám se vás, proč tito policisté jsou znechuceni z pana Šírka a jaká je zde záruka objektivního vyšetření kauzy financování ODS, když právě tento, anebo snad právě proto, nezkušený muž řídí spolu se svými nezkušenými operativci vyšetření této aféry.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP