Čtvrtek 12. února 1998

(pokračuje C. Svoboda)

Dr. Sládek si po přečtení příkazu k zatčení vyndal osobní věci z kapes, předal je muži s mobilním telefonem s tím, že nechce, aby mu bylo něco odcizeno. Následně muži začali vykřikovat: "Pomoc, policie!" Oba muži doprovázející pana dr. Sládka se po celou dobu snažili odtlačit policisty od dr. Sládka. Celá skupina se přitom dostala do podchodu, do objektů až mezi sloupy podloubí. Dr. Sládek byl opakovaně vyzván. Na výzvu prohlásil, že s policisty nikam dobrovolně nepůjde, že v minulosti již tak jednou učinil a obrátilo se to proti němu. Pan dr. Sládek byl vyzván užitím slov: "Jménem zákona nastupte do vozidla, nebo bude použito donucovacích prostředků podle § 38 zákona o policii."

Jednání dalších dvou mužů v tuto dobu nabývalo intenzivnější podoby v podobě strkání, verbálních urážek od muže s mobilním telefonem a pan dr. Sládek se tlačil tělem proti zakročujícím policistům. Bylo proti němu použito donucovacích prostředků podle § 38 zákona o policii. Byl totiž uchopen za paži. Při tomto kontaktu s dr. Sládkem a dalšími dvěma muži se všichni zúčastnění přesunuli k služebnímu vozidlu. U vozidla byly otevřeny pravé zadní dveře. Dr. Sládek se v těchto dveřích zapřel a srážel policistovi ruce. Současně uvedl, že dokud mu nebudou přiložena pouta, v aktivním odporu neustane. Po opakované výzvě dle citovaného ustanovení zákona o Policii České republiky nezbylo, než přiložit dr. Sládkovi služební pouta. Donucovací prostředek podle § 38 zákona o policii z důvodů uvedených v tomto zákoně. Zákrok byl ukončen ve 20.25 hodin.

V průběhu zákroku při prokazování příslušnosti si muži zapsali služební čísla průkazů všech přítomných policistů. Po nasednutí dr. Sládka do vozidla byl jmenovaný eskortován na služby Kriminální policie oblastního ředitelství Praha 1, služební pouta mu byla sejmuta neprodleně po zajetí vozidla do objektu.

O provedeném zatčení ve smyslu § 69 odst. 3 trestního řádu byla neprodleně informována tzv. dosahová soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. A to se stalo ve 20.40 hodin. Ta ve 21.00 telefonicky vyrozuměla o svém rozhodnutí umístit zatčeného do policejní cely v Praze 4, Kongresová 2.

O zatčení byl zpracován protokol kolem čtvrt na deset večer a v tuto dobu se do objektu Bartolomějská 6 dostavil obhájce dr. Sládka pan dr. Lajčík, kterému byl umožněn styk se zatčeným, předložen příkaz k zatčení a bylo mu umožněno telefonicky hovořit s dr. Bártovou, tj. soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 1. Následně byl dr. Sládek eskortován do policejní cely Kongresová, kde byl přijat ve 22.05 hodin.

Následně byl sepsán protokol o zatčení, který dr. Sládek odmítl podepsat. V průběhu sepisování protokolu byl současně dotázán na zdravotní stav, zda nemusí užívat nějaké léky. Odpověděl, že trpí pouze rýmou, a dále, že se o svém zdravotním stavu nehodlá bavit a že okolnosti svého zdravotního stavu použije až později. V průběhu zákroku nedošlo k žádnému zranění ani ke škodě na majetku zúčastněných osob i policistů.

Pracovník Ochranné služby Policie České republiky byl požádán o zajištění videokazety s nahrávkou počátku zákroku, který byl prováděn v prostoru chráněném kamerami Ochranné služby. Ve 20.23 hodin požádal operační důstojník Oblastního ředitelství Policie České republiky Praha 1 vedoucího směny o vyrozumění předsedy Poslanecké sněmovny cestou Ochranné služby Policie České republiky.

To jsou fakta, která vyplývají ze zápisů. Já jsem si dovolil je zde přečíst jen proto, abych doložil, že postup Policie České republiky byl zákonný a provedený profesionálně. Policie České republiky realizovala příkaz Obvodního soudu pro Prahu 1 a v tomto případě byla nástrojem výkonu tohoto usnesení soudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli pan poslanec hodlá vystoupit. Ano, je tomu tak, takže má příležitost.

 

Poslanec Rudolf Šmucr: Musím konstatovat, že nemluvíte pravdu, ba že přímo lžete. O zatčení pana poslance Sládka nebyl informován ani předseda sněmovny Miloš Zeman. Jsem rád za vaše vystoupení. Občané České republiky alespoň vědí, jakým způsobem postupuje současná vládnoucí garnitura proti politické opozici. Občané stejně vědí, že pan poslanec Sládek byl zatčen jenom proto, aby mohl být zvolen Havel prezidentem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslancovi a nyní je na řadě pan poslanec Václav Frank, který rovněž bude interpelovat ministra vnitra Cyrila Svobodu ve věci šetření drahých kamenů.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji. Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, rád bych konstatoval, že jedním z bodů programového prohlášení vlády je odstraňování boje s majetkovou kriminalitou.

Jedním z dlouhodobých problémů se staly úvěrové podvody, které jsou páchány na bankovních domech. Poskytovány byly i několikamilionové úvěry bez řádných záruk.

V nedávné minulosti se na veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků dostaly případy, kdy jako záruka se staly tzv. drahé kameny. Dodnes zůstává otázkou, jak byl tento případ, připouštím, že jich mohlo být i několik, uzavřen.

Totiž již v roce 1996 samotný tiskový mluvčí Ministerstva vnitra informoval veřejnost o zatčení podvodníků s drahými kameny a prohlásil, že další opatření budou pokračovat. Tím vše utichlo a další informace k této kauze nebyly podány.

Na druhé straně bylo možno zaznamenat o drahých kamenech jisté informace v souvislosti s firmami Ikona, s. r. o. Liberec, při informaci o vytunelování Knižního velkoobchodu Vilímek, s. r. o., a několika dalšími.

Hovoří se o skutečnosti, že Investiční a Poštovní banka, ale i Komerční banka poskytovaly úvěry na základě záruk drahých kamenů, které údajně ani zdaleka neodpovídaly hodnotově výši poskytovaného úvěru.

Ptám se, pane ministře, zda je znám původ těchto drahých kamenů a způsob jejich cesty do České republiky a zda jsou známy jiné případy záruk, např. diamanty, zlato a především nemovitosti, které zpravidla pro tuto činnost bývají ohodnoceny nejdráže na světě. A konečně, jaký je v současné době celkový stav vyšetřování záruk poskytování prostřednictvím drahých kamenů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frankovi a prosím, aby se slova ujal pan ministr vnitra Cyril Svoboda.

 

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda: Pane předsedající, pane poslanče, vážená sněmovno, k interpelaci, která se týká obecně drahých kamenů, vám sdělím současný stav vyšetřování této věci.

V roce 1995 policie zjistila závažnou trestnou činnost ve spojitosti s dovozem drahých kamenů do České republiky. V roce 1996 předal útvar pro odhalování organizovaného zločinu tento případ k tzv. realizaci třetímu odboru Úřadu vyšetřování pro Českou republiku.

Podstata této trestné věci je taková, že skupina osob z okruhu jisté severočeské firmy dovezla větší množství drahých kamenů, jako např. safíry a rubíny, které nechala ohodnotit soudním znalcem. Ten jejich cenu stanovil až desetinásobkem jejich skutečné hodnoty. Uvedená skupina osob pak drahokamy prodávala různým podnikatelům, kteří je používali jako zástavu při úvěrech v bankách.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP