Sněmovní tisky
Tomáš Hanzel - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 52/2020 Sb.
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)