Sněmovní tisk 1109/0
N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t110900.pdf (Dokument PDF, 906 KB)t110900.docx (Dokument DOCX, 369 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1109a0.pdf (Dokument PDF, 341 KB)t1109a0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

9. prosince 2020 v 16:23
ISP (příhlásit)