Sněmovní tisky
JUDr. Stanislav Grospič - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 70/0 Novela z. - trestní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 152/0 N.z. o zajištění právní pomoci Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 317/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 352/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 378/0 N.z. o státním jazyce České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 380/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 493/0 Novela z. - insolvenční zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 230/2019 Sb.
 508/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 515/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 547/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 638/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 792/0 N.z. o poskytování dotací neziskovým org. ze st.rozpočtu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 894/0 N. z. o ochránci práv dětí Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)