Sněmovní tisk 515/0
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t051500.pdf (Dokument PDF, 401 KB)t051500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0515a0.pdf (Dokument PDF, 280 KB)t0515a0.doc

Rozesláno poslancům

19. června 2019 v 12:01
ISP (příhlásit)