Sněmovní tisky
Mgr. Petr Gazdík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 247/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Schváleno, 265/2011 Sb.
 260/0 Novela z. o návykových látkách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 106/2011 Sb.
 262/0 N.z. o zrušení zákona o veřej. nezis. ústav. zdrav. zaříz. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 466/2011 Sb.
 431/0 Novela z. o přestupcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 494/2012 Sb.
 469/0 Novela z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Senát
 541/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 543/0 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 569/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2012 Sb.
 599/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 634/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 48/2013 Sb.
 710/0 Novela ústav. z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 98/2013 Sb.
 740/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 755/0 Novela z. o poštovních službách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 212/2013 Sb.
 757/0 Novela z. o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 972/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1018/0 Novela z. o Českém rozhlasu - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1029/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1064/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)