Sněmovní tisky
Ing. Bc. Tomáš Kvapil - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 14/0 Senátní n.z. o přech. věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Senátní návrh zákona Neschváleno
 25/0 Roční účetní závěrka SFRB za rok 2005Zpráva a jinéSchválena
 30/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007Zpráva a jinéSchválena
 80/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 99/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 164/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení
 255/0 Úmluva MOP č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost při práciMezinárodní smlouvaSchválena, 106/2009 Sb. m. s.
 317/0 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydleníZpráva a jinéSchválena
 318/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008Zpráva a jinéSchválena
 330/0 Novela zákona o vyvlastnění - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 623/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009Zpráva a jinéSchválena


ISP (příhlásit)