Sněmovní tisk 80/0, část č. 1/40
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích - RJ

Přílohy dokumentu

t008000.doc
Text novelizovaného zákona  
t0080a0.doc



ISP (příhlásit)