Sněmovní tisky
Ing. Jan Zahradil - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 59/0 Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvámMezinárodní smlouvaSchválena
 94/0 Dohoda mezi ČR a Jihoafrickou rep. o podpoře investicMezinárodní smlouvaSchválena
 148/0 Vyslání 6. polní nemocnice Armády ČRZpráva a jinéSchválena
 153/0 Vládní návrh na vyslání dopravního letadla do KosovaZpráva a jinéSchválena
 211/0 Vládní návrh zákona o opatřeních k JugosláviiVládní návrh zákonaSchváleno, 304/1999 Sb.
 385/0 Novela zák. o chemických látkách a chem. přípravcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 352/1999 Sb.
 391/0 Operace JOINT GUARDIANZpráva a jinéSchválena
 479/0 Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 153/2000 Sb.
 482/0 Vl. návrh zák. a o rozhlas. a tel. vysílání - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 488/0 Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evrop. dohodyMezinárodní smlouvaSchválena
 717/0 Návrh zák. o provozování rozhl. a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 231/2001 Sb.
 780/0 Vl. návrh zák. o provoz. rozhl. a tel. vysílání - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 3. čtení
 833/0 Vl. návrh o zrušení zák. o opatřeních ve vztahu ke SRJ - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 148/2001 Sb.
 855/0 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR Poslanecký návrh zákona Schváleno, 172/2002 Sb.
 865/0 Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ESMezinárodní smlouvaSchválena, 4/2002 Sb. m. s.
 1128/0 Doh. mezi ČR a Chorvat. rep. o boji proti org. zločinuMezinárodní smlouvaSchválena, 110/2002 Sb. m. s.
 1208/0 Smlouva mezi ČR a Rumunskem o boji proti org. zločinuMezinárodní smlouvaSchválena


ISP (příhlásit)