Sněmovní tisky
Ing. Vojtěch Vymětal - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 49/0 Dohoda mezi vládou ČR a vládou Indonéské rep. o podpořeMezinárodní smlouvaSchválena
 83/0 Úmluva o ochraně architektonického dědictví EvropyMezinárodní smlouvaSchválena, 73/2000 Sb. m. s.
 126/0 Úmluva o přeshraniční spolupráci ve ŠtrasburkuMezinárodní smlouvaSchválena, 94/2000 Sb. m. s.
 133/0 Úmluva o ochraně archeologického dědictví EvropyMezinárodní smlouvaSchválena, 99/2000 Sb. m. s.
 138/0 Ukončení platnosti dvoustranných smluv uzavřených ČSRMezinárodní smlouvaSchválena
 327/0 Úmluva o účincích průmyslových haváriíMezinárodní smlouvaSchválena, 58/2002 Sb. m. s.
 403/0 Dohoda mezi ČR a Pakistánskou i. rep. o podpoře investicMezinárodní smlouvaSenát
 404/0 Dohoda mezi ČR a Moldavskou rep. o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 128/2000 Sb. m. s.
 516/0 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředíMezinárodní smlouvaSchválena, 91/2001 Sb. m. s.
 637/0 Dohoda o Mezinárodním energetickém programuMezinárodní smlouvaSchválena, 46/2001 Sb. m. s.
 843/0 Úmluvy o mezinárodním civilním letectvíMezinárodní smlouvaSchválena
 889/0 Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody - RJMezinárodní smlouvaSchválena, 56/2001 Sb. m. s.
 891/0 Smlouva mezi ČR a SRN o spolupráci policejních orgánůMezinárodní smlouvaSchválena, 91/2002 Sb. m. s.
 1160/0 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadůVládní návrh zákonaSchváleno, 320/2002 Sb.
 1245/0 Dodatek k doh. mezi ČR a Mez. ag. pro atom. eneriiMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2003 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)