Sněmovní tisky
Kateřina Dostálová - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 12/0 Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997Zpráva a jinéSchválena
 48/0 Výroční zpr. Rady České televize o činnosti tv v roce 97Zpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 124/0 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 194/0 Návrh novely zák. o státní památkové péči Poslanecký návrh zákona Schváleno, 361/1999 Sb.
 626/0 Výroční zpráva o činnosti a hospod. ČTK v roce 1999Zpráva a jinéSchválena
 778/0 Vl. n. z. o právech příslušníků národnostních menšinVládní návrh zákonaSchváleno, 273/2001 Sb.
 1034/0 Zpráva Rady ČT o hospodaření Č. televize za rok 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1141/0 Návrh novely zák. zrušení Fondu dětí a mládeže - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 79/2002 Sb.


ISP (příhlásit)