Sněmovní tisky
Doc.PhDr. Alena Svobodová, CSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 182/0 Úmluva o pravomoci orgánů ve věcech rodičovské zodpověd.Mezinárodní smlouvaSchválena, 141/2001 Sb. m. s.
 472/0 Návrh zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 210/2000 Sb.
 593/0 Účetní závěrka a výroční zpráva FDM za rok 1999Zpráva a jinéSchválena
 594/0 Konsolidovaná účetní závěrka FDM za rok 1999Zpráva a jinéSchválena
 917/0 Výroční zpráva o činnosti a hospod. ČTK v roce 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí
 954/0 Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládežeZpráva a jinéVzato na vědomí


ISP (příhlásit)