Sněmovní tisky
Ing. Miroslav Beneš - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 229/0 Návrh novely zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 37/2000 Sb.
 295/0 Návrh novely zákona o ochraně přírody Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 512/0 Návrh zákona o pohřebnictví Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 599/0 Novela trestního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 405/2000 Sb.
 1011/0 Návrh novely zákona o pohřebnictví - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 479/2001 Sb.
 1184/0 Náv. zák. o zrušení zák. o ochraně zemědělského PF Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1188/0 Návrh zákona o geologických pracích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)