Usnesení PS č. 93

k návrhu poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení (24. listopadu 1998)
ISP (příhlásit)