Usnesení PS č. 733

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení (25. ledna 2000)
ISP (příhlásit)