Usnesení PS č. 482

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení (15. října 1999)
ISP (příhlásit)