Usnesení PS č. 1862

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 694/3/ - vráceného Senátem (27. listopadu 2001)
ISP (příhlásit)