Usnesení PS č. 1850

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení (1. listopadu 2001)
ISP (příhlásit)