Usnesení PS č. 1040

k návrhu poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - třetí čtení (25. května 2000)

Související sněmovní tisky

394 Návrh zákona soudních exekutorech
ISP (příhlásit)