Sněmovní tisk 816/0
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081600.pdf (Dokument PDF, 173 KB)t081600.docx (Dokument DOCX, 36 KB)

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 17:27
ISP (příhlásit)