Sněmovní tisk 816
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 816/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 317/20, PID ALBSBNAADL8Q.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Petr Dolínek a přikázal návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 816/2 (projednáno).
 • DNavrhovatel doručil 6. 4. 2020 doplněk sněmovního tisku, který byl poslancům doručen jako sněmovní tisk č. 816/1.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5605.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 1049).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 816/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 816/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1086).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 210/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4714Lucie Šafránková16938-25693.docx (18 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 3. 4. 2020 v 15:33:41
4727Věra Kovářová16951-25711.docx (25 KB) / PDF (290 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 09:48:00
4733Barbora Kořanová16957-25717.docx (14 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 12:10:20
4743Vojtěch Munzar16967-25728.docx (39 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 16:09:36
4744Martin Kupka16968-25729.docx (46 KB) / PDF (340 KB, 8 stran) 6. 4. 2020 v 15:48:31
4759Petr Dolínek16983-25747.docx (23 KB) / PDF (408 KB, 8 stran) 6. 4. 2020 v 18:36:10
4761Petr Dolínek16985-25749.docx (18 KB) / PDF (373 KB, 5 stran) 6. 4. 2020 v 18:37:59
4810Jan Bartošek17034-25802.docx (23 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 09:27:45
4841Vojtěch Munzar17065-25837.docx (17 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 15:12:18
4842Vojtěch Munzar17066-25838.docx (18 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 15:12:46
4843Vojtěch Munzar17067-25839.docx (17 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 15:13:10
4844Vojtěch Munzar17068-25840.docx (16 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 15:13:34
4845Vojtěch Munzar17069-25841.docx (16 KB) / PDF (190 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 15:14:01
4846Vojtěch Munzar17070-25842.docx (17 KB) / PDF (198 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 15:14:23
4849Věra Kovářová17073-25846.doc (61 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 16:07:22
4875Helena Válková17099-25879.docx (16 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 14:45:11
4881Helena Válková17105-25885.docx (16 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 18:32:23


Deskriptory EUROVOCu: délka pronájmu, finanční pomoc, pronájem, pronájem nemovitosti, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)